พระเครื่องพระประจำวันเกิด พระประจำวัน

พระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว

พระปางปาลิไลยก์ พระคนเกิดวันพุธกลางคืน

ชุดพระประจำวันเกิด ชุดหน้าตัก 5 นิ้ว

ชุดพระประจำวันเกิด7วัน หน้าตัก 3 นิ้ว

พระพุทธเจ้าปางประสูติ

ชุดพระประจำวันเกิด ชุดเล็ก

ชุดพระประจำวันเกิดชุดใหญ่ หน้าตัก 3 นิ้ว

พระปางถวายเนตร คนเกิดวันอาทิตย์

พระปางห้ามญาติ คนเกิดวันจันทร์

พระปางไสยาสน์ คนเกิดวันอังคาร

พระปางอุ้มบาตร คนเกิดวันพุธ

พระปางตรัสรู้ ปางสมาธิ วันพฤหัสบดี

พระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์

พระปางนาคปรก คนเกิดวันเสาร์
  

ค้นหาพระเครื่อง ของเสน่ห์ เหล็กไหล เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้