แก้วขนเหล็ก,แก้วหายาก,แก้วโป่งข่าม
แก้วขนเหล็ก แก้วนางขวัญ แก้วหายาก 

ค้นหาวัตถุมงคลโดยใส่คำที่ต้องการค้นหา