หน้าแรก วัตถุมงคล
ร้านวรันณ์ธรจำหน่ายพระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี ไหลดำ ไหลเขียว ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ
ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม เพชรหน้าทั่ง ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ ไม้กลายเป็นหิน ข้าวตอกพระร่วง พระเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ และเครื่องรางของขลังอีกมากมาย
รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061
รับสาย เย็น 17.30น. - 20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร
084-8038208 คุณภัส One2call  ไอดีไลน์ @line55@line55

แก้วขนเหล็ก และ แก้วหายาก ชุด 19 ส.ค. 56

 
แก้วขนเหล็ก และแก้วหายาก
ชุดวันที่ 19 สิงหาคม 2556
(ตัวหนังสือสีแดงบูชาแล้วตัวหนังสือสีเขียวยังมีอยู่)
 
 
 
เม็ดที่ 1 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.3ซม.ยาว 1.8 ซม.
ราคา 899 บาท (บูชาแล้ว)
 
 
เม็ดที่ 2 แก้วปลวกเงินปลวกทอง
กว้าง 1.7ซม.ยาว 1.8 ซม.
ราคา 799 บาท  
 
 
เม็ดที่ 3 ไม้กลายเป็นหิน เจียรหัวแหวน
กว้าง 1.2 ซม.ยาว 2.2 ซม.
ราคา 699 บาท
 
 
เม็ดที่ 4 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.4 ซม.ยาว 1.8 ซม.
ราคา 899 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
เม็ดที่ 5 แก้วนางขวัญสีม่วงอ่อน
กว้าง 1 ซม.ยาว1.5 ซม
.ราคา 799 บาท (บูชาแล้ว)
 
 
เม็ดที่ 6 แก้วนางขวัญ
กว้าง 1.5 ซม.ยาว 2 ซม.
ราคา 799 บาท  (บูชาแล้ว)
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
ชุดที่ 2
 
 
เม็ดที่ 7 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.8 ซม.ยาว2.2 ซม.
ราคา1,200 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
เม็ดที่ 8  แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.5 ซม. ยาว2 ซม.
ราคา 1,100 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
เม็ดที่ 9 แก้วขนเหล็ก+กาบเงิน+สาหร่าย
กว้าง 1.5ซม. ยาว 2 ซม.
ราคา 899 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
เม็ดที่ 10 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.2 ซม.ยาว 1.7 ซม.
ราคา 899 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 11 แก้วขนเหล็ก+กาบเงิน
กว้าง 1.5 ซม.ยาว1.8 ซม.
ราคา 799  บาท (บูชาแล้ว)
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 12 แก้วขนเหล็กเส้นเล็ก
กว้าง 1.5 ยาว1.8 ซม.
ราคา 699  บาท
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 13  แก้วขนเหล็กเส้นใหญ่
กว้าง 1.3 ซม. ยาว1.6 ซม.
ราคา 799 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
 เม็ดที่ 14 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.2ซม. ยาว1.5 ซม.
ราคา 599 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
เม็ดที่ 15 แก้วขนเหล็กเส้นเล็ก
กว้าง 1.5 ซม.ยาว2 ซม.
ราคา 699  บาท
 
 
 
เม็ดที่ 16 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.5 ซม.ยาว2.2 ซม. 
ราคา  799  บาท    (บูชาแล้ว) 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
ชุดที่ 3
 
 
เม็ดที่ 17 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.7 ซม.ยาว2.4 ซม.
ราคา 899 บาท
   (บูชาแล้ว)
 
เม็ดที่ 18 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.2 ซม.ยาว1.7 ซม.
ราคา 599 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
เม็ดที่ 19 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.5 ซม.ยาว2.4 ซม.
ราคา 899 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
เม็ดที่ 20 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.5 ซม.ยาว1.7 ซม.
ราคา 799 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
เม็ดที่ 21 แก้วขนเหล็ก
กว้าง 1.3 ซม.ยาว1.7 ซม.
ราคา 799 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 22 แก้วขนเหล็กผสมสาหร่าย
กว้าง 1.2 ซม.ยาว1.7 ซม.
ราคา 599 บาท 
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 23 แก้วขนเหล็ก+ไหมทอง+สาหร่าย
กว้าง 1.9 ซม.ยาว2.7 ซม.
ราคา 899 บาท  (บูชาแล้ว)
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
ชุดที่ 4
 
 
เม็ดที่ 24 แก้วไหมทอง
กว้าง2.2  ซม.ยาว2.2 ซม.
ราคา1,699 บาท  (บูชาแล้ว)
 
 
 
เม็ดที่ 25 แก้วไหมทอง
กว้าง1.7  ซม.ยาว2.2 ซม.
ราคา1,799  บาท
 
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 26 แก้วไหมทอง
กว้าง1.7  ซม.ยาว2.4 ซม.
ราคา2,199  บาท (บูชาแล้ว)
 
 
 
 
 
 
เม็ดที่27  แก้วไหมทอง
กว้าง1.2  ซม.ยาว1.5 ซม.
ราคา999  บาท(บูชาแล้ว)
 
  
 
 
เม็ดที่28  แก้วไหมทอง
กว้าง 0.9 ซม.ยาว 1 ซม.
ราคา 399 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
เม็ดที่ 29 แก้วไหมทอง
กว้าง 1 ซม.ยาว1.5 ซม.
ราคา 699 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 30 แก้วไหมทอง
กว้าง 1 ซม.ยาว1.4 ซม.
ราคา 699 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 31 แก้วไหมทอง
กว้าง1.3  ซม.ยาว1.7 ซม.
ราคา799  บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
เม็ดที่ 32 แก้วไหมทอง
กว้าง1.3  ซม.ยาว1.9 ซม.
ราคา799 บาท
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 33 แก้วไหมทอง
กว้าง1.2 ซม.ยาว1.7 ซม.
ราคา799 บาท
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 34 แก้วไหมทอง
กว้าง 1 ซม.ยาว1.4 ซม.
ราคา 499 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
ชุดที่ 5
 
 
เม็ดที่ 35 แก้วไหมทองผสมสาหร่าย
กว้าง1.5  ซม.ยาว2.1 ซม.
ราคา 899  บาท  (บูชาแล้ว)
 
 
 
เม็ดที่ 36 ไม้กลายเป็นหิน
กว้าง1.5  ซม.ยาว1.8 ซม.
ราคา 399 บาท
 
 
 
 
เม็ดที่ 37 แก้วไหมทอง
กว้าง1  ซม.ยาว1.3 ซม.
ราคา 399 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
เม็ดที่ 38 แก้วไหมทอง
กว้าง 1 ซม.ยาว 1.6ซม.
ราคา599  บาท
 
 
 
 
เม็ดที่ 39 แก้วไหมทองผสมกาบเงิน
กว้าง1.2  ซม.ยาว2.3 ซม.
ราคา 699  บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
เม็ดที่ 40 แก้วไหมทองผสมสาหร่าย
กว้าง1.3  ซม.ยาว1.8 ซม.
ราคา699  บาท(บูชาแล้ว)
 
 
เม็ดที่ 41 ไม้กลายเป็นหิน
กว้าง1.6  ซม.ยาว2.5 ซม.
ราคา 599  บาท
 
 
 
 
  
เม็ดที่ 42 ไม้กลายเป็นหิน
กว้าง 1.3  ซม.ยาว 2 ซม.
ราคา 599 บาท
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 43 แก้วไหมตัน
สูง 2.5 ซม.ก้าง2 ซม.
ราคา 799 บาท
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
ชุดที่ 6
 
 
เม็ดที่ 44 แก้วไหมทอง
กว้าง 2.1 ซม.ยาว2.9 ซม.
ราคา2,300  บาท(บูชาแล้ว)
 
 
เม็ดที่ 45 แก้วไหมเงินไหมทองผสมกาบเงินกาบทอง
กว้าง2.2  ซม.ยาว3 ซม.
ราคา2,200 บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
 
เม็ดที่ 46 แก้วหมอกมุงเมือง
กว้าง1.5 ซม.ยาว1.9 ซม.
ราคา699  บาท
 
 
 
เม็ดที่ 47 แก้วพรุณแสนห่า
กว้าง 2.2 ซม.ยาว 2.5ซม.
ราคา1,900  บาท
 (บูชาแล้ว)
 
 
 
เม็ดที่ 48 แก้วหมอกมุงเมือง
กว้าง1.6 ซม.ยาว1.8 ซม.
ราคา 599 บาท  (บูชาแล้ว)
 
 
 
 
 
เม็ดที่ 49 แก้วไหมเงินไหมทอง
กว้าง 2.2ซม.ยาว3 ซม.
ราคา2,300  บาท(บูชาแล้ว)
 
 
 
  
 
 
 
เม็ดที่ 50 สามภาพเม็ดเดียวกันแก้วเข้าแก้วผสมไหมทอง
กว้าง 2 ซม.ยาว 2.7ซม.ราคา2,900  บาท
 (บูชาแล้ว) 
 
แก้วพิเศษ หายาก แก้วเข้าแก้วกาบเงิน คือแก้วที่ซ้อนกันเข้าไปแล้ว แต่มีกาบเงินบนเข้าแก้วที่ฝังอยู่ด้านในด้วย แก้วแบบนี้จะหายากมาก เหมาะสำหรับนักปฎิบัติกรรมฐาน ผู้เข้าสมาธิ นักบวช นักศาสนา ควรมีไว้บูชาเป็นอย่างยิ่ง
 
 
 
+รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายเช้า-เย็นโทร 087-7399336,089-8608818,087-8452061
 
+รับสาย เย็น-ค่ำ 17.30น.-20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร084-8038208 คุณภัส

เบอร์ร้าน , Fax  055411012 ที่อยู่ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์  สถานที่ใกล้เคียง  ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ดูแผนที่ร้าน 
 


@line55