วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

ต่อเงินต่อทอง พญาต่อ รุ่น รุ่นเงินไหลกอง ทองไหลมา
สาริกาเรียกทรัพย์ สาริกาค้าขาย สาริกาเจรจา สาริกาเสน่ห์
ลูกแก้วสารพัดนึก ปลุกเสกโดยพระอาจารย์แดง วัดเขาลังพัฒนา จ.ลพบุรี
พระเศรษฐีนวโกฏิ เปิดบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ สายหลวงปู่หลวงพ่อ แจกคาถาประวัติ
พระสีวลี พระสิวลี เปิดบูชาพระสีวลีห้อยคอ พระสีวลีตั้งบูชา ประวัติคาถาวิธีบูชาพระสีวลี

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด