วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

ท้าวเวสสุวรรณ2หน้า หน้ายักษ์และหน้าเทพ
ท้าวเวสสุวรรณ องค์ขนาดเล็๋ก สูง 7 นิ้ว
ท้าวเวสสุวรรณ องค์ขนาดกลาง สูง 12 นิ้ว
ท้าวเวสสุวรรณ แผ่นป้าย
ท้าวเวสสุวรรณ องค์ขนาดเล็๋ก สูง 13 ซม.

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด