ถามดวงฟรี 1 คำถาม
บอร์ด

ผู้ถามดูดวงฟรี ต้องแจ้ง วันเกิด /วันที่เกิด /เดือนเกิด /ปีเกิด /เวลาเกิด /อายุ/เพศ/โสด/สมรส/จังหวัด หรือประเทศที่เกิด/ให้ครบถ้วน ถ้าเทียบดวงให้ใส่รายละเอียดอีกคนให้ครบ หากไม่ครบให้มีข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จำได้ และตั้งคำถามมา 1 คำถามเท่านั้น
หัวข้อ
รายละเอียดคำถาม
นำเมาส์ชี้ที่มุมล่างขวา ของช่องรายละเอียดคำถาม
ให้เป็นรูปลูกศร 2 ทิศทาง แล้วลากปรับขนาด


แนบไฟล์


ผู้ถาม
ระบุชื่อผู้ตอบ / ผู้ทำนาย

เว้นว่างไว้ หากไม่ต้องการเจาะจงผู้ตอบ / ผู้ทำนาย
Security Code

เปลี่ยนรูปใหม่
กรอก Security Code
ก่อนคลิกปุ่ม ส่งคำถาม
กรุณาคลิก เปลี่ยนรูปใหม่ อีก 1 ครั้ง
เพื่อป้องกัน Security Code หมดอายุ