บทสวดมนต์

พระคาถาบูชาพ่อร.5

คำไหว้พระจุฬามณี

คาถาโพธิบาท

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์

บทอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์

พระคาถาชินปโร

พุทธคุณ พาหุง มหากา

บทแผ่เมตตา

บทสวด อภิธรรม 7คัมภีร์

คำถวาย  ธูป  เทียน  ดอกไม้

หัวข้อข่าวทั้งหมด
พระคาถาบูชาพ่อร.5
คำไหว้พระจุฬามณี
คาถาโพธิบาท
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
บทอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์
พระคาถาชินปโร
พุทธคุณ พาหุง มหากา
บทแผ่เมตตา
บทสวด อภิธรรม 7คัมภีร์
คำถวาย  ธูป  เทียน  ดอกไม้
คำอธิษฐาน เมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ
คำลาข้าวพระพุทธ
คำถวายของใส่บาตร
คำถวายสังฆทาน (ถวายเพื่อความสุขความเจริญ)
คำกรวดน้ำ
คำอาราธนาพระปริต
คำถวายผ้ากฐิน
คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
คำภาวนาเวลาเผาศพ
คำภาวนา เวลาทอดผ้าศพให้พระบังสุกุล
คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ
คำถวายเงินทำบุญ
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำถวาย ข้าว ใส่บาตร
คำถวายผ้าป่า
คำอาราธนาธรรม
คำอาราธนา ศีล5
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
คำหลั่งน้ำ ถวายพระภูมิ
คาถาชุมนุมเทวดา
วันทา (บทขอขมา)
บทสวดกะระณียะเมตตะสุตตัง
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทพระสังฆคุณ
บทพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
อ่านหน้าที่ -->[1] 2