หน้าแรกเว็บไซต์     
ค้นหาเว็บไซต์
โรงเรียนภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
  ระดับอุดมศึกษา
  โรงเรียน ประจำจังหวัดและประจำอำเภอ
  โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวะ

การปกครองส่วนท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หน่วยงานจังหวัดอุตรดิตถ์
  เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


พบข้อมูลเว็บไซต์ในหมวดนี้ทั้งหมด 99 รายการ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
http://www.uru.ac.th/
ประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


2. โรงเรียน เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์
http://www.smu.ac.th
ประวัติโรงเรียน เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์  สถานที่ตั้งโรงเรียน เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ เบอร์ติดต่อโรเรียน เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์


3. โรงเรียน ทองแสนขันวิทยา
http://http://www.tskwittaya.th.gs/web-t/skwittaya
ประวัติโรงเรียน ทองแสนขันวิทยา สถานที่ตั้งโรงเรียน ทองแสนขันวิทยา เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน ทองแสนขันวิทยา


4. โรงเรียน อุตรดิตถ์
http://www.utd.ac.th
ประวัติโรงเรียน อุตรดิตถ์ สถานตั้งโรงเรียน อุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน อุตรดิตถ์


5. โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี
http://www.un.ac.th
ประวัติโรงดรียน อุตรดิตถ์ดรุณี สถานี่ตั้งโรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี


6. โรงเรียนคลองละวาน
http://www.khonglawan.th.gs/
ประวัติโรงเรียน คลองละวาน สถานตั้งโรงเรียน คลองละวาน เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน คลองละวาน


7. โรงเรียนชายเขาวิทยา
http://www.chaykaoi.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ชายเขาวิทยา สถานตั้งโรงเรียน ชายเขาวิทยา เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ชายเขาวิทยา


8. โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
http://www.dannwittaya.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ชุมชนด่านวิทยา  สถานที่ตั้งโรงเรียน ชุมชนด่านวิทยา เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน ชุมชนด่านวิทยา


9. โรงเรียนชุมชนบ้านดง
http://www.bandong.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ชุมชนบ้านดง สถานตั้งโรงเรียน ชุมชนบ้านดง เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ชุมชนบ้านดง


10. โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
http://school.obec.go.th/chumchonwanghin/
ประวัติโรงเรียน ชุมชนบ้านวังหิน สถานที่ตั้งโรงเรียน ชุมชนบ้านวังหิน เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน ชุมชนบ้านวังหิน


11. โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
http://www.borommatad.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ชุมชนวัดบรมธาตุ สถานตั้งโรงเรียน ชุมชนวัดบรมธาตุ เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ชุมชนวัดบรมธาตุ


12. โรงเรียนชุมชนหัวดง
http://hdschool.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ชุมชนหัวดง สถานตั้งโรงเรียน ชุมชนหัวดง เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ชุมชนหัวดง


13. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
http://school.obec.go.th/danmaekhamman/
ประวัติโรงเรียน ด่านแม่คำมันพิทยาคม สถานที่ตั้งโรงเรียน ด่านแม่คำมันพิทยาคม เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน ด่านแม่คำมันพิทยาคม


14. โรงเรียนดาราพิทยาคม
http://www.darapittayakom.th.gs/web-d/arapittayakom
ประวัติโรงเรียน ดาราพิทยาคม สถานที่ตั้งโรงเรียน ดาราพิทยาคม เบอร์โทรติดต่โรงเรียน ดาราพิทยาคม


15. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
http://www.trontrisin.net
ประวัติโรงเรียน ตรอนตรีสินธุ์ สถานที่ตั้งโรงเรียน ตรอนตรีสินธุ์ เบอร์โทรติอต่อโรงเรียน ตรอนตรีสินธุ์


16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
http://www.tunu.ac.th
ประวัติโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ สถานที่ตั้งโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้อุตรดิตถ์า  เบอร์ติดต่อโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์


17. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
http://www.thapla.ac.th
ประวัติโรงเรียน ท่าปลาประชาอุทิศ สถานที่ตั้งโรงเรียน ท่าปลาประชาอุทิศ เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน ท่าปลาประชาอุทิศ


18. โรงเรียนทุ่งกะโล่
http://school.obec.go.th/thungkalowittaya/
ประวัติโรงเรียน ทุ่งกะโล่ สถานตั้งโรงเรียน ทุ่งกะโล่ เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ทุ่งกะโล่


19. โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด
http://www.twt.ac.th
ประวัติโรงเรียน เทศบาลวัดท้ายตลาด สถานที่ตั้งโรงเรียน เทศบาลวัดท้ายตลาด เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน เทศบาลวัดท้ายตลาด


20. โรงเรียนนานกกก
http://nkschool.th.gs/
ประวัติโรงเรียน นานกกก สถานตั้งโรงเรียน นานกกก เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน นานกกก


21. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
http://http://www.geocities.com/npt_school/
ประวัติโรงเรีน น้ำปาดชนูปถัมภ์ สถานที่ตั้งโรงเรียน น้ำปาดชนูปถัมภ์ เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน น้ำปาดชนูปถัมภ์


22. โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง
http://www.namrid.th.gs/
ประวัติโรงเรียน น้ำริดราษฎร์บำรุง สถานตั้งโรงเรียน น้ำริดราษฎร์บำรุง เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน น้ำริดราษฎร์บำรุง


23. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
http://school.obec.go.th/nv_utd1
ประวัติโรงเรียน น้ำริดวิทยา สถานที่ตั้งโรงเรียน น้ำริดวิทยา เบอร์ติดต่อโรงเรียน น้ำริดวิทยา


24. โรงเรียนบ้านกองโค
http://school.obec.go.th/bankongko/
ประวัติโรงเรียน บ้านกองโค สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านกองโค เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านกองโค


25. โรงเรียนบ้านข่อยสูง
http://www.koisoong.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านข่อยสูง สถานตั้งโรงเรียน บ้านข่อยสูง เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านข่อยสูง


26. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
http://bankhonpittaya.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านโคนพิทยา สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านโคนพิทยา เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านโคนพิทยา


27. โรงเรียนบ้านโคพิทยา
http://www.bankhonpittaya.th.gs/web-b/ankhonpittaya/
ประวัติโรงเรียน บ้านโคพิทยา สถานที่ตั้งโรเรียน บ้านโคพิทยา เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านโคพิทยา


28. โรงเรียนบ้านชำผักหนาม
http://www.champaknam.com/
ประวัติโรงเรียน บ้านชำผักหนาม สถานตั้งโรงเรียน บ้านชำผักหนาม เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านชำผักหนาม


29. โรงเรียนบ้านชำสอง
http://school.obec.go.th/banchum2/
ประวัติโรงเรียน บ้านชำสอง  สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านชำสอง  เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านชำสอง


30. โรงเรียนบ้านเด่นด่าน
http://www.dendanschool.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านเด่นด่าน สถานตั้งโรงเรียน บ้านเด่นด่าน เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านเด่นด่าน


31. โรงเรียนบ้านท่าสัก
http://www.banthasak.myokhost.com/
ประวัติโรงเรียน บ้านท่าสัก สถานตั้งโรงเรียน บ้านท่าสัก เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านท่าสัก


32. โรงเรียนบ้านนาป่าคาย
http://napakayth.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านนาป่าคาย สถานตั้งโรงเรียน บ้านนาป่าคาย เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านนาป่าคาย


33. โรงเรียนบ้านนาอิน
http://www.nainschool.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านนาอิน สถานตั้งโรงเรียน บ้านนาอิน เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านนาอิน


34. โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
http://www.geocities.com/tim2140875/
ประวัติโรงเรียน บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214


35. โรงเรียนบ้านในเมือง
http://www.bannimuang.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านในเมือง สถานตั้งโรงเรียน บ้านในเมือง เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านในเมือง


36. โรงเรียนบ้านบ่อพระ
http://www.bbpc.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านบ่อพระ สถานตั้งโรงเรียน บ้านบ่อพระ เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านบ่อพระ


37. โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
http://school.obec.go.th/bungthayuan/
ประวัติโรงเรียน บ้านบึงท่ายวน สถานตั้งโรงเรียน บ้านบึงท่ายวน เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านบึงท่ายวน


38. โรงเรียนบ้านบึงพาด
http://members.thai.net/banbeungpard/index.html
ประวัติโรงเรียน บ้านบึงพาด สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านบึงพาด เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านบึงพาด


39. โรงเรียนบ้านบึงพาด
http://bungpad.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านบึงพาด สถานตั้งโรงเรียน บ้านบึงพาดเบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านบึงพาด


40. โรงเรียนบ้านปากคลอง
http://www.pkschool.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านปากคลอง สถานตั้งโรงเรียน บ้านปากคลอง เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านปากคลอง


41. โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง
http://school.obec.go.th/pakhuaychalong/main.html
ประวัติโรงเรียน บ้านปากห้วยฉลอง สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านปากห้วยฉลอง เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านปากห้วยฉลอง


42. โรงเรียนบ้านปางวุ้น
http://www.pangwoon.th.gs/web-p/angwoon/
ประวัติโรงเรียน บ้านปางวุ้น สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านปางวุ้น เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านปางวุ้น


43. โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
http://www.tongteng.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สถานตั้งโรงเรียน บ้านไผ่ล้อมสามัคคี เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านไผ่ล้อมสามัคคี


44. โรงเรียนบ้านแพะ
http://www.banphae.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านแพะ สถานตั้งโรงเรียน บ้านแพะ เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านแพะ


45. โรงเรียนบ้านฟากบึง
http://www.banfakbung.th.gs/web-b/anfakbung/
ประวัติโรงเรียน บ้านฟากบึง สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านฟากบึง เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านฟากบึง


46. โรงเรียนบ้านม่วงชุม
http://school.obec.go.th/mchs/
ประวัติโรงเรียน บ้านม่วงชุม สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านม่วงชุม เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านม่วงชุม


47. โรงเรียนบ้านวังแดง
http://www.banwangdang.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านวังแดง สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านวังแดง เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านวังแดง


48. โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยา)
http://school.obec.go.th/wangdang3/index.html
ประวัติโรงเรียน บ้านวังแดง(สหจิตวิทยา) สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านวังแดง(สหจิตวิทยา) เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านวังแดง(สหจิตวิทยา)


49. โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
http://www.wtm_ut.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านวังถ้ำ สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านวังถ้ำ เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านวังถ้ำ


50. โรงเรียนบ้านวังเบน
http://www.wangban.th.gs/web-w/angban/
ประวัติโรงเรียน บ้านวังเบน สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านวังเบน เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านวังเบน


51. โรงเรียนบ้านหนองหิน
http://geocities.com/nonghin2003/
ประวัติโรงเรียน บ้านหนองหิน   สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านหนองหิน   เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านหนองหิน


52. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
http://school.obec.go.th/huaykraiut2/index1.htm
ประวัติโรงเรียน บ้านห้วยไคร้ สถานที่ตั้งโรงเรียน บ้านห้วยไคร้ เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน บ้านห้วยไคร้


53. โรงเรียนบ้านหัวหาด
http://www.banhuasad.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านหัวหาด สถานตั้งโรงเรียน บ้านหัวหาด เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านหัวหาด


54. โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว
http://www.hadngiew.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านหาดงิ้ว สถานตั้งโรงเรียน บ้านหาดงิ้ว เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านหาดงิ้ว


55. โรงเรียนบ้านหาดทับยา
http://www.uti1.obec.go.th/www.hadtubya.th.gs
ประวัติโรงเรียน บ้านหาดทับยา สถานตั้งโรงเรียน บ้านหาดทับยา เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านหาดทับยา


56. โรงเรียนบ้านหาดสองแคว
http://members.thai.net/songkhaew/
ประวัติโรงเรียน บ้านหาดสองแคว สถานตั้งโรงเรียน บ้านหาดสองแคว เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านหาดสองแคว


57. โรงเรียนบ้านแหลมถอนสามัคคี
http://lamthon.th.gs/
ประวัติโรงเรียน บ้านแหลมถอนสามัคคี สถานตั้งโรงเรียน บ้านแหลมถอนสามัคคี เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน บ้านแหลมถอนสามัคคี


58. โรงเรียนประชาชนอุทิศ
http://www.prachachon.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ประชาชนอุทิศ สถานตั้งโรงเรียน ประชาชนอุทิศ เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ประชาชนอุทิศ


59. โรงเรียนปางต้นผึ้ง
http://www.pangtonpeung.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ปางต้นผึ้ง สถานตั้งโรงเรียน ปางต้นผึ้ง เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ปางต้นผึ้ง


60. โรงเรียนไผ่ใหญ่
http://www.paiyaischool.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ไผ่ใหญ่ สถานตั้งโรงเรียน ไผ่ใหญ่ เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ไผ่ใหญ่


61. โรงเรียนพงสะตือ
http://school.obec.go.th/pongsatue/
ประวัติโรงเรียน พงสะตือ สถานที่ตั้งโรงเรียน พงสะตือ เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน พงสะตือ


62. โรงเรียนพิชัย
http://http://school.obec.go.th/utdpichai
ปรวัติโรงเรียน พิชัย สถานที่ตั้งโรงเรียน พิชัย เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน พิชัย


63. โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1
http://www.phichaidabhak1s.th.gs/
ประวัติโรงเรียน พิชัยดาบหัก 1  สถานตั้งโรงเรียน พิชัยดาบหัก 1  เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน พิชัยดาบหัก 1


64. โรงเรียนฟากท่าวิทยา
http://ftw.utd2.go.th/
ประวัติโรงเรียร ฟากท่าวิทยา สถานที่ตั้งโรงเรียน ฟากท่าวิทยา เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน ฟากท่าวิทยา


65. โรงเรียนภราดานุสรณ์
http://www.parada.ac.th
ประวัติโรงเรียน ภราดานุสรณ์ สถานที่ตั้งโรงเรียน ภราดานุสรณ์ เบอร์ติดต่อโรงเรียน ภราดานุสรณ์


66. โรงเรียนร้องประดู่
http://www.rongpadoo.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ร้องประดู่ สถานตั้งโรงเรียน ร้องประดู่เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ร้องประดู่


67. โรงเรียนราษฎร์ดำริ
http://www.ratdumri.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ราษฎร์ดำริ สถานตั้งโรงเรียน ราษฎร์ดำริเบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ราษฎร์ดำริ


68. โรงเรียนราษฎร์อำนาย
http://www.radamnoy.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ราฎร์อำนวย สถานตั้งโรงเรียน ราษฎร์อำนวยเบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ราษฎร์อำนวย


69. โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
http://www.ratubatum.th.gs/
ประวัติโรงเรียน ราษฎร์อุปถัมภ์ สถานตั้งโรงเรียน ราษฎร์อุปถัมภ์ เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน ราษฎร์อุปถัมภ์


70. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
http://www.lublae.ac.th
ประวัติโรงเรียน ลับแลพิทยาคม สถานที่ตั้งโรงเรียน ลับแลพิทยาคม เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน ลับแลพิทยาคม


71. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
http://www.ls.ac.th
ประวัติโรงเรียน ลับแลศรีวิทยา สถานที่ตั้งโรงเรียน ลับแลศรีวิทยา เบอร์โทรติดต่อโรง เรียนลับแลศรีวิทยา


72. โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม
http://www.wangkapee.com/
ประวัติโรงเรียน วังกะพี้พิทยาคม สถานที่ตั้งโรงเรียน วังกะพี้พิทยาคม เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม


73. โรงเรียนวัดคุ้งยาง
http://www.kungyang.or.hn/
ประวัติโรงเรียน วัดคุ้งยาง สถานที่ตั้งโรงเรียน วัดคุ้งยาง เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน วัดคุ้งยาง


74. โรงเรียนวัดดงสระแก้ว
http://www.dongsakewschool.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดดงสระแก้ว สถานตั้งโรงเรียน วัดดงสระแก้ว เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดดงสระแก้ว


75. โรงเรียนวัดดอกไม้
http://www.dokmai.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดดอกไม้ สถานตั้งโรงเรียน วัดดอกไม้เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดดอกไม้


76. โรงเรียนวัดดอนสัก
http://donsak.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดดอนสัก สถานตั้งโรงเรียน วัดดอนสัก เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดดอนสัก


77. โรงเรียนวัดดอยแก้ว
http://www.doykaew.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดดอยแก้ว สถานตั้งโรงเรียน วัดดอยแก้ว เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดดอยแก้ว


78. โรงเรียนวัดท่าทอง
http://www.watthathong.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดท่าทอง สถานตั้งโรงเรียน วัดท่าทองเบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดท่าทอง


79. โรงเรียนวัดนาทะเล
http://natala.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดนาทะเล สถานตั้งโรงเรียน วัดนาทะเล เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดนาทะเล


80. โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
http://www.uti1.obec.go.th/www.watbankohschool.th.gs
ประวัติโรงเรียน วัดบ้านเกาะ สถานตั้งโรงเรียน วัดบ้านเกาะ เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดบ้านเกาะ


81. โรงเรียนวัดบ้านใหม่
http://school.obec.go.th/wadbanmai/
ประวัติโรงเรียน วัดบ้านใหม่ สถานที่ตั้งโรงเรียน วัดบ้านใหม่ เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน วัดบ้านใหม่


82. โรงเรียนวัดพญาป้นแดน
http://www.wpds.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดพญาป้นแดน สถานตั้งโรงเรียน วัดพญาป้นแดน เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดพญาป้นแดน


83. โรงเรียนวัดพระฝาง
http://www.phafang.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดพระฝาง สถานตั้งโรงเรียน วัดพระฝางเบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดพระฝาง


84. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
http://www.watpotong.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดโพธิ์ทอง สถานตั้งโรงเรียน วัดโพธิ์ทอง เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง


85. โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
http://www.watwangkapee.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) สถานตั้งโรงเรียน วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)


86. โรงเรียนวัดวังยาง
http://www.vanyang.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดวังยาง สถานตั้งโรงเรียน วัดวังยางเบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดวังยาง


87. โรงเรียนวัดศรีธาราม
http://www.sritaram.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดศรีธาราม สถานตั้งโรงเรียน วัดศรีธาราม เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดศรีธาราม


88. โรงเรียนวัดสว่าง
http://www.watsawangschool.th.gs/
ประวัติโรงเรียน วัดสว่าง สถานตั้งโรงเรียน วัดสว่าง เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน วัดสว่าง


89. โรงเรียนวัดอารัญญิการาม
http://school.obec.go.th/watarunschool/
ประวัติโรงเรียน วัดอารัญญิการาม   สถานที่ตั้งโรงเรียน วัดอารัญญิการาม   เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน วัดอารัญญิการาม


90. โรงเรียนสวนหลวงสาธิต(สปจ.อต)
http://www.slss.th.gs/
ประวัติโรงเรียน สวนหลวงสาธิต(สปจ.อต) สถานตั้งโรงเรียน สวนหลวงสาธิต(สปจ.อต) เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน สวนหลวงสาธิต(สปจ.อต)


91. โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
http://satit.uru.ac.th
ประวัติโรงเรียนสาธิต อุตรดิตถ์ สถานที่ตั้งโรงเรียนสาธิต อุตรดิตถ์ เบอร์ติดต่อโรงเรียนสาธิต อุตรดิตถ์


92. โรงเรียนสามัคยาราม
http://www.samakkayaram.th.gs/
ประวัติโรงเรียน สามัคยาราม สถานตั้งโรงเรียน สามัคยาราม เบอร์โทรติดต่อ โรงเรียน สามัคยาราม


93. โรงเรียนหวัวเฉียว
http://www.huacheiw.th.gs/
ประวัติโรงเรียน หวัวเฉียว สถานที่ตั้งโรงเรียน หวัวเฉียว เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน หวัวเฉียว


94. โรงเรียนเหล่าป่าสา
http://www.geocities.com/Banlaopasa/
ประวัติโรงเรียน เหล่าป่าสา สถานที่ตั้งโรงเรียน เหล่าป่าสา เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน เหล่าป่าสา


95. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิถ์
http://www.anubanutt.ac.th/
ประวัติโรงเรียน อนุบาลอุตรดิถ์ สถานที่ตั้งโรงเรียน อนุบาลอุตรดิถ์ เบอร์โทรติดต่อโรงเรียน อนุบาลอุตรดิถ์


96. โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
http://www.utt.ac.th/
ประวัติโรงเรียน อุตรดิตถ์เทคโนโลยี สถานที่ตั้งโรงเรียน อุตรดิตถ์เทคโนโลยี เบอร์โทรติดต่อโรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี


97. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
http://http://www.picc.ac.th
ประวัติ  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย สถานที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เบอร์โทรติดต่อ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย


98. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
http://www.upc.ac.th/
ประวัติ  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ สถานที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์


99. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
http://www.uttvc.ac.th
ประวัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถานที่ตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สาขาวิชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์


สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright all right reserved by
www.utdid.com