หน้าแรกเว็บไซต์     
ค้นหาเว็บไซต์
การปกครองส่วนท้องถิ่น
  เทศบาล ต่าง ๆ ภายในจังหวัด
  อบต ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์

คอมพิวเตอร์
โรงเรียนภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงานจังหวัดอุตรดิตถ์
  เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


พบข้อมูลเว็บไซต์ในหมวดนี้ทั้งหมด 71 รายการ
1. ทศบาลตำบลบ้านแก่ง
http://www.bankang.com
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านแก่ง เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบ้านแก่ง


2. เทศบาลตำบลด่านนาขาม
http://www.geocites.com/bandannakham
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลด่านนาขาม เบอร์โทรติดต่อเทศบาลตำบลด่านนาขาม  แผนกงาน เทศบาลตำบลด่านนาขาม


3. เทศบาลตำบลตรอน
http://www.troncity.go.th
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลตรอน เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลตรอน


4. เทศบาลตำบลทองแสนขัน
http://www.thongsaenkhancity.go.th
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลทองแสนขัน เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลทองแสนขัน


5. เทศบาลตำบลท่าปลา
http://www.thapla.com
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลท่าปลา เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลท่าปลา


6. เทศบาลตำบลท่าสัก
http://www.tessabanthasak.org
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลท่าสัก เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลท่าสัก


7. เทศบาลตำบลท่าเสา
http://www.thasao.go.th
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลท่าเสา เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลท่าเสา


8. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
http://www.tessabanthungyang.org
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง


9. เทศบาลตำบลน้ำปาด
http://www.tessabannampat.go.th
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลน้ำปาด เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลน้ำปาด


10. เทศบาลตำบลในเมือง
http://www.phichaidabhak.com
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลในเมือง เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลในเมือง


11. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
http://www.bankoh.org
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านเกาะ เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลบ้านเกาะ


12. เทศบาลตำบลบ้านโคก
http://www.bankhok.com
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านโคก เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลบ้านโคก


13. เทศบาลตำบลฟากท่า
http://www.fakthamu.th.gs
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลฟากท่า  เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลฟากท่า


14. เทศบาลตำบลร่วมจิต
http://ruamchit.utt.localict.com
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลร่วมจิต เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลร่วมจิต


15. เทศบาลตำบลวังกะพี้
http://www.wangkapee-utt.com
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลวังกะพี้ เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลวังกะพี้


16. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
http://www.e-nu.com
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ


17. เทศบาลตำบลหัวดง
http://www.huadong.go.th
สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลหัวดง เบอร์โทรติดต่อ เทศบาลตำบลหัวดง


18. อบต. ข่อยสูง
http://www.koisoong.org
สถานที่ตั้ง อบต. ข่อยสูง เบอร์โทรติดต่อ อบต. ข่อยสูง


19. อบต. คอรุม
http://www.korrum.org
สถานที่ตั้ง อบต. คอรุม เบอร์โทรติดต่อ อบต. คอรุม


20. อบต. งิ้วงาม
http://www.ngewngamutt.com
สถานที่ตั้ง อบต. งิ้วงาม  เบอร์โทรติดต่อ อบต. งิ้วงาม


21. อบต. จริม
http://www.jarimlocal.com
สถานที่ตั้ง อบต. จริม  เบอร์โทรติดต่อ อบต. จริม


22. อบต. ชัยจุมพล
http://www.chaijumphon.org
สถานที่ตั้ง อบต. ชัยจุมพล เบอร์โทรติดต่อ อบต. ชัยจุมพล


23. อบต. เด่นเหล็ก
http://www.denlek.com
สถานที่ตั้ง อบต. เด่นเหล็ก เบอร์โทรติดต่อ อบต. เด่นเหล็ก


24. อบต. ท่าปลา
http://www.Thapla.9f.com
สถานที่ตั้ง อบต. ท่าปลา เบอร์โทรติดต่อ อบต. ท่าปลา


25. อบต. ท่าแฝก
http://www.thafak.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. ท่าแฝก เบอร์โทรติดต่อ อบต. ท่าแฝก


26. อบต. ท่ามะเฟือง
http://www.tmf.th.gs
สถานที่ตั้ง อบต. ท่ามะเฟือง เบอร์โทรติดต่อ อบต. ท่ามะเฟือง


27. อบต. ท่าสัก
http://www.thasak.org
สถานที่ตั้ง อบต. ท่าสัก เบอร์โทรติดต่อ อบต. ท่าสัก


28. อบต. ทุ่งยั้ง
http://www.thungyang.org
สถานที่ตั้ง อบต. ทุ่งยั้ง เบอร์โทรติดต่อ อบต. ทุ่งยั้ง


29. อบต. นาขุม
http://www.Nakhum1.com
สถานที่ตั้ง อบต. นาขุม เบอร์โทรติดต่อ อบต. นาขุม


30. อบต. นานกกก
http://www.nanokkok.net
สถานที่ตั้ง อบต. นานกกก  เบอร์โทรติดต่อ อบต. นานกกก


31. อบต. นายาง
http://www.nayang.th.gs
สถานที่ตั้ง อบต. นายาง เบอร์โทรติดต่อ อบต. นายาง


32. อบต. นาอิน
http://www.nail.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. นาอิน เบอร์โทรติดต่อ อบต. นาอิน


33. อบต. น้ำไคร้
http://www.namkrai.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. น้ำไคร้ เบอร์โทรติดต่อ อบต. น้ำไคร้


34. อบต. น้ำไผ่
http://www.nampai.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. น้ำไผ่ เบอร์โทรติดต่อ อบต. น้ำไผ่


35. อบต. น้ำพี้
http://www.nampsi.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. น้ำพี้  เบอร์โทรติดต่อ อบต. น้ำพี้


36. อบต. น้ำหมัน
http://www.nammun.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. น้ำหมัน เบอร์โทรติดต่อ อบต. น้ำหมัน


37. อบต. น้ำอ่าง
http://www.namaung.com
สถานที่ตั้ง อบต. น้ำอ่าง เบอร์โทรติดต่อ อบต. น้ำอ่าง


38. อบต. ในเมือง
http://www.naimuangsao.com
สถานที่ตั้ง อบต. ในเมือง เบอร์โทรติดต่อ อบต. ในเมือง


39. อบต. บ่อทอง
http://www.bothong.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. บ่อทอง เบอร์โทรติดต่อ อบต. บ่อทอง


40. อบต. บ่อเบี้ย
http://www.Bobia.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. บ่อเบี้ย เบอร์โทรติดต่อ อบต. บ่อเบี้ย


41. อบต. บ้านแก่ง
http://www.Sao.bankang.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. บ้านแก่ง เบอร์โทรติดต่อ อบต. บ้านแก่ง


42. อบต. บ้านโคน
http://www.bankhon.org
สถานที่ตั้ง อบต. บ้านโคน เบอร์โทรติดต่อ อบต. บ้านโคน


43. อบต. บ้านด่าน
http://www.bandan.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. บ้านด่าน เบอร์โทรติดต่อ อบต. บ้านด่าน


44. อบต. บ้านด่านนาขาม
http://www.dannakham.com
สถานที่ตั้ง อบต. บ้านด่านนาขาม เบอร์โทรติดต่อ อบต. บ้านด่านนาขาม


45. อบต. บ้านดารา
http://www.abt-bandara.com
สถานที่ตั้ง อบต. บ้านดารา เบอร์โทรติดต่อ อบต. บ้านดารา


46. อบต. บ้านฝาย
http://www.banfai.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. บ้านฝาย เบอร์โทรติดต่อ อบต. บ้านฝาย


47. อบต. บ้านเสี้ยว
http://www.bansieo.com
สถานที่ตั้ง อบต. บ้านเสี้ยว เบอร์โทรติดต่อ อบต. บ้านเสี้ยว


48. อบต. บ้านหม้อ
http://www.banmoradmin.org
สถานที่ตั้ง อบต. บ้านหม้อ เบอร์โทรติดต่อ อบต. บ้านหม้อ


49. อบต. ป่าคาย
http://www.pakai.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. ป่าคาย เบอร์โทรติดต่อ อบต. ป่าคาย


50. อบต. ป่าเซ่า
http://www.tasaoutt.com
สถานที่ตั้ง อบต. ป่าเซ่า เบอร์โทรติดต่อ อบต. ป่าเซ่า


51. อบต. ผักขวง
http://www.phakkhuang.com
สถานที่ตั้ง อบต. ผักขวง เบอร์โทรติดต่อ อบต. ผักขวง


52. อบต. ผาจุก
http://www.phajuk.com
สถานที่ตั้ง อบต. ผาจุก เบอร์โทรติดต่อ อบต. ผาจุก


53. อบต. ผาเลือด
http://www.phaluad.org
สถานที่ตั้ง อบต. ผาเลือด เบอร์โทรติดต่อ อบต. ผาเลือด


54. อบต. ไผ่ล้อม
http://www.pailom.net
สถานที่ตั้ง อบต. ไผ่ล้อม เบอร์โทรติดต่อ อบต. ไผ่ล้อม


55. อบต. ฝายหลวง
http://www.failuang.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. ฝายหลวง เบอร์โทรติดต่อ อบต. ฝายหลวง


56. อบต. พญาแมน
http://www.phayaman.com
สถานที่ตั้ง อบต. พญาแมน เบอร์โทรติดต่อ อบต. พญาแมน


57. อบต. ฟากท่า
http://www.faktha.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. ฟากท่า เบอร์โทรติต่อ อบต. ฟากท่า


58. อบต. ม่วงเจ็ดต้น
http://www.moungjeton.com
สถานที่ตั้ง อบต. ม่วงเจ็ดต้น เบอร์โทรติดต่อ อบต. ม่วงเจ็ดต้น


59. อบต. แม่พูล
http://www.maephun.org
สถานที่ตั้ง อบต. แม่พูล  เบอร์โทรติดต่อ อบต. แม่พูล


60. อบต. ร่วมจิต
http://www.rumjit.th.gs
สถานที่ตั้ง อบต. ร่วมจิต เบอร์โทรติดต่อ อบต. ร่วมจิต


61. อบต. วังดิน
http://www.wangdin.com
สถานที่ตั้ง อบต. วังดิน เบอร์โทรติดต่อ อบต. วังดิน


62. อบต. วังแดง
http://www.wangdaengcity.com
สถานที่ตั้ง อบต. วังแดง  เบอร์โทรติดต่อ อบต. วังแดง


63. อบต. สองคอน
http://www.obtsongkhon.th.gs
สถานที่ตั้ง อบต. สองคอน เบอร์โทรติดต่อ อบต. สองคอน


64. อบต. แสนตอ
http://www.san-tosan.com
สถานที่ตั้ง อบต. แสนตอ  เบอร์โทรติดต่อ อบต. แสนตอ


65. อบต. แสนตอ
http://www.santo.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. แสนตอ  เบอร์โทรติดต่อ อบต. แสนตอ


66. อบต. หาดกรวด
http://www.geocities.com/hardgrd utt
สถานที่ตั้ง อบต. หาดกรวด เบอร์โทรติดต่อ อบต. หาดกรวด


67. อบต. หาดงิ้ว
http://www.hadngiw.org
สถานที่ตั้ง อบต. หาดงิ้ว เบอร์โทรติดต่อ อบต. หาดงิ้ว


68. อบต. หาดล้า
http://www.tumbonhadla.com
สถานที่ตั้ง อบต. หาดล้า   เบอร์โทรติดต่อ อบต. หาดล้า


69. อบต. หาดสองแคว
http://www.Hardsongkwae.go.th
สถานที่ตั้ง อบต. หาดสองแคว เบอร์โทรติดต่อ อบต. หาดสองแคว


70. อบต.น้ำริด
http://www.namrid.go.th
สถานที่ตั้ง อบต.น้ำริด เบอร์โทรติดต่อ อบต.น้ำริด


71. อบต.ไร่อ้อย
http://www.raioy.org
สถานที่ตั้ง อบต.ไร่อ้อย เบอร์โทรติดต่อ อบต.ไร่อ้อย


สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright all right reserved by
www.utdid.com