หน้าแรกเว็บไซต์     
ค้นหาเว็บไซต์
หน่วยงานจังหวัดอุตรดิตถ์
  หน่วยงานราชการ
  หน่วยงานเอกชน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
  เพิ่มข้อมูลเว็บไซต์


พบข้อมูลเว็บไซต์ในหมวดนี้ทั้งหมด 98 รายการ
1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท์
http://cddweb.cdd.go.th/
สถานที่ตั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท์ เบอร์โทรติดต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท์


2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://uttaradit.mots.go.th/
สถานที่ตั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบอร์โทรติดต่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


3. กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยราชฏัชอุตรดิตถ์
http://academic.uru.ac.th/
สถานที่ตั้ง กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยราชฏัชอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยราชฏัชอุตรดิตถ์


4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
http://peautd.com/
สถานที่ตั้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์


5. การรถไฟแห่งประเทศไทย
http://www.dnp.go.th/
สถานที่ตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยเบอร์โทรติดต่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย


6. กู้ชีพนเรนทร
http://www.siamdaytrip.com/nationalpark/park_detail.asp?parkid=57
สถานที่ตั้ง กู้ชีพนเรนทร  เบอร์โทรติดต่อ กู้ชีพนเรนทร


7. เขื่อนสิริกิติ์
http://www.sirikitdam.egat.com/
สถานที่ตั้ง เขื่อนสิริกิติ์ เบอร์โทรติดต่อ เขื่อนสิริกิติ์


8. ค่ายพระยาพิชัยจังหวัดอุตรดตถ์
http://www.rta.mi.th/53220u/
สถานที่ตั้ง ค่ายพระยาพิชัยจังหวัดอุตรดตถ์ เบอร์โทรติดต่อ ค่ายพระยาพิชัยจังหวัดอุตรดตถ์


9. ชมรมทันต์แพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
http://dentssj.netforhealth.net/main/index.php?option=com_fireboard&Itemid=41&94. func=post&do=reply&catid=8
สถานที่ตั้ง ชมรมทันต์แพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เบอร์โทรติดต่อ ชมรมทันต์แพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด


10. บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป จำกัด
http://www.sripong.com/
สถานที่ตั้ง บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป จำกัด เบอร์โทรติดต่อ บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป จำกัด


11. ฝ่ายกิจการพลเรือน จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
http://www.railway.co.th/
สถานที่ตั้ง ฝ่ายกิจการพลเรือน จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ ฝ่ายกิจการพลเรือน จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์


12. มูลนิธิชัยพัฒนา
http://www.thapla.com/
สถานที่ตั้ง มูลนิธิชัยพัฒนา เบอร์โทรติดต่อ มูลนิธิชัยพัฒนา


13. มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttrescue.th.gs/web-u/ttrescue/
สถานที่ตั้ง มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์จังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์จังหวัดอุตรดิตถ์


14. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.correct.go.th/
สถานที่ตั้ง เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์


15. โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttaradit-hosp.go.th/th/index.php
สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์


16. โรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.coopthai.com/ct_uttcoop/history.html
สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ โรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์


17. วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.dol.go.th/
สถานที่ตั้ง วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ วันกีฬาแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์


18. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www3.sat.or.th/uttaradit/
สถานที่ตั้ง ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์


19. ศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.moac-info.net/template.php?name=main
สถานที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ ศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์


20. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดอุตรดิคถ์
http://www.uttaradit.go.th/datacenter/
สถานที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดอุตรดิคถ์ เบอร์โทรติดต่อ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดอุตรดิคถ์


21. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยอุตรดิตถ์
http://www.vocatnfe-utt.net/
สถานที่ตั้ง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยอุตรดิตถ์


22. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดตถ์
http://home.dsd.go.th/uttaradit/home.html
สถานที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดตถ์ เบอร์โทรติดต่อ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดตถ์


23. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
http://www.uttaradit-hosp.go.th/mec_utd/
สถานที่ตั้ง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เบอรโทรติดต่อ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์


24. สถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน
http://www.uttaradit.police.go.th/danmaekhamman/index.html
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน เบอณ์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน


25. สถานีตำรวจภูธรด่านเหล็ก
http://www.uttaradit.police.go.th/dl.html
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรด่านเหล็ก เบอณ์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรด่านเหล็ก


26. สถานีตำรวจภูธรตรอน
http://www.uttaradit.police.go.th/tron/index.html
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรตรอน เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรตรอน


27. สถานีตำรวจภูธรทองแสน
http://thongsankan.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรทองแสน เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรทองแสน


28. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา
http://tapla.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรท่าปลา เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรท่าปลา


29. สถานีตำรวจภูธรนาอิน
http://www.uttaradit.police.go.th/nain/index.html
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรนาอิน เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรนาอิน


30. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด
http://nampad.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด


31. สถานีตำรวจภูธรน้ำหมัน
http://www.uttaradit.police.go.th/namman/index.html
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรน้ำหมัน เบอร์โทรติตต่อ สถานีตำรวจภูธรน้ำหมัน


32. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก
http://bankok.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก


33. สถานีตำรวจภูธรพญาแมน
http://phayaman.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรพญาแมน เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรพญาแมน


34. สถานีตำรวจภูธรพิชัย
http://phichai.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรพิชัย เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรพิชัย


35. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า
http://faktha.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรฟากท่า เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรฟากท่า


36. สถานีตำรวจภูธรลับแล
http://lablae.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรลับแล เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรลับแล


37. สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้
http://wangkapee.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้ เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรวังกะพี้


38. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
http://mguttaradit.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง เบอร์โทรติดต่อ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง


39. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
http://r08.ldd.go.th/
สถานที่ตั้ง สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์


40. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
http://www.cmmet.tmd.go.th/station/utd/
สถานที่ตั้ง สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์


41. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.v-cop.net/indust_root/industrial/company/index.php?indtl_id=42
สถานที่ตั้ง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์


42. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.disaster.go.th/
สถานที่ตั้ง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์


43. สมาคมฮากกาอุตรดิตถ์
http://hakkapeople.com/utaradit
สถานที่ตั้ง สมาคมฮากกาอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สมาคมฮากกาอุตรดิตถ์


44. สหกรณ์การเกษตรตรอน
http://www.coopmuangtron.com/
สถานที่ตั้ง สหกรณ์การเกษตรตรอน เบอร์โทรติดต่อ สหกรณ์การเกษตรตรอน


45. สหกรณ์การเกษตรลับแล
http://www.coopll.com/
สถานที่ตั้ง สหกรณ์การเกษตรลับแล เบอร์โทรติดต่อ สหกรณ์การเกษตรลับแล


46. สหกรณ์นิคมพิชัย
http://webhost.cpd.go.th/ewt/gong/
สถานที่ตั้ง สหกรณ์นิคมพิชัย เบอรโรติดต่อ สหกรณ์นิคมพิชัย


47. สหกรณ์นิคมฟากท่า
http://webhost.cpd.go.th/ewt/faktha2/
สถานที่ตั้ง สหกรณ์นิคมฟากท่า เบอร์โทรติดต่อ สหกรณ์นิคมฟากท่า


48. สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด
http://webhost.cpd.go.th/ewt/gong/index.html
สถานที่ตั้ง  สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด เบอร์โทรติดต่อ  สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด


49. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttcoop.com/
สถานที่ตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์


50. สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
http://uto.moph.go.th/
สถานที่ตั้ง สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


51. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
http://www.vijai.org
สถานที่ตั้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


52. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.dit.go.th/uttaradit/
สถานที่ตั้ง สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์


53. สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดอุรดิตถ์ 1
http://www.chaipat.or.th/chaipat/
สถานที่ตั้ง สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดอุรดิตถ์ 1  เบอรืโทรติดต่อ สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดอุรดิตถ์ 1


54. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.doae.go.th/tour/utaradit.html
สถานที่ตั้ง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์


55. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
http://g1.buildboard.com/viewboard.php/219/
สถานที่ตั้ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์


56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
http://www.uti1.obec.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1


57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2
http://www.utd2.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2


58. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
http://uttaradit.ect.go.th
สถานที่ตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์


59. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.utdotep.com/
สถานที่ตั้ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ เบอรโทรติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์


60. สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดตถ์
http://klang.cgd.go.th/utt/
สถานที่ตั้ง สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดตถ์


61. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
http://203.154.185.8/uttaradit/structure02.html
สถานที่ตั้ง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์


62. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.doe.go.th/uttaradit/
สถานที่ตั้ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์


63. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
http://203.154.183.18/ewt/uttaradit/download/website/index.html
สถานที่ตั้ง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์


64. สำนักงานตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
http://www.uttaradit.police.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์


65. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุตรดิตถ์
http://uttaradit.mnre.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุตรดิตถ์


66. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttaraditlocal.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์


67. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
http://ssmwiki.org/
สถานที่ตั้ง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์


68. สำนักงานทางหวลงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttaradit.dor.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานทางหวลงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานทางหวลงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์


69. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
http://webhost.cpd.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์


70. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.dol.go.th/lo/uttaradit/
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์


71. สำนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttaraditcity.com/
สถานที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์


72. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
http://www.treasury.go.th/webprovince/Attaradit/index.htm
สถานที่ตั้ง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์


73. สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
http://www.dnp.go.th/mfcd11/
สถานที่ตั้ง สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11


74. สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.geocities.com/uttaradit_doi/
สถานที่ตั้ง สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์


75. สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
http://uttaradit.nso.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์


76. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.sso.go.th/index.php
สถานที่ตั้ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์


77. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
http://province.prd.go.th/uttaradit/
สถานที่ตั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์


78. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.geocities.com/
สถานที่ตั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์


79. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.dld.go.th/pvlo_utd/
สถานที่ตั้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์


80. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
http://utt.disaster.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์


81. สำนักงานปะมงจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.fisheries.go.th/fpo-uttaradit/
สถานที่ตั้ง สำนักงานปะมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานปะมงจังหวัดอุตรดิตถ์


82. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.thaiutt.thcity.com/
สถานที่ตั้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์


83. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
http://cddweb.cdd.go.th/uttaradit/
สถานที่ตั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์


84. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=142
สถานที่ตั้ง สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์


85. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttaradit.m-society.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์


86. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/53/
สถานที่ตั้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์


87. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
http://uttaradit.mol.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดตอ่ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์


88. สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
http://uttaradit.nso.go.th/main.jsp
สถานที่ตั้ง สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์


89. สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.rta.mi.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์


90. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
http://uttaradit.excise.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์


91. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
http://www.rd.go.th/region7/2074.0.html
สถานที่ตั้ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์


92. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.utdlabour.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์


93. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.utadit-ju.ago.go.th/sitebuilder/index.html
สถานที่ตั้ง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์


94. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.utadit.ago.go.th/
สถานที่ตั้ง สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์


95. สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.industry.go.th/ops/pio/uttaradit/Page/home.aspx
สถานที่ตั้ง สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์


96. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตจดิตถ์
http://www.uttaradit-pao.go.th/
สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตจดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตจดิตถ์


97. อุตรดิตถ์ ศูนย์นเรนทรที่ 11 อุตรดิตถ์
www.narenthorn11.com
สถานที่ตั้ง อุตรดิตถ์ ศูนย์นเรนทรที่ 11 อุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ อุตรดิตถ์ ศูนย์นเรนทรที่ 11 อุตรดิตถ์


98. อุทยานแห่งชาติคลองตรอน อุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.pea.co.th/pean2/peautd
สถานที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติคลองตรอน อุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เบอร์โทรติดต่อ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน อุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดอุตรดิตถ์


สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright all right reserved by
www.utdid.com