วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

พระเจ้าตากสิน เหรียญ แบบห้อยคอ
พระเจ้าตากสิน บูชาห้อยคอ หลวงพ่อทองคำปลุกเสก
พระเจ้าตากสินทรงม้า
พระเจ้าตากสิน แร่น้ำพี้ ขนาด 5 นิ้ว และขนาด 1.5 นิ้ว

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด