เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

วัดพระนอนพุทธไสยาสน์

 
 
 
 
วัดพระนอนพุทธไสยาสน์

 

         วัดพระนอนพุทธไสยาสน์ตั้งอยู่บนเนินเขาเช่นเดียวกับวัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระแท่นศิลาอาสน์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทั้งสองวัดดังกล่าว สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ แต่เดิมประดิษฐานไว้ในพระมณฑปแ ต่ ปัจจุบันอยู่อาคารที่ทาง วัดจัดสร้างขึ้นเพื่อป้องกันดูแลรักษาเป็นพิเศษ ลักษณะของพระพุทธรูปนั้นมีพระพุทธลักษณะที่งดงามเยือกเย็นเป็นที่ศรัทราของผู้มานมัสการเป็นอย่างยิ่ง

 

คติการสร้างพระพุทธไสยาสน์

 

         คติการสร้างพระสี่ อิริยบถเป็นพระพุทธศาสนสถานนั้นเป็นสิ่งที่นิยมกระทำอย่างมากในสมัยสุโขทัยโดยเฉพาะรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1 พญาลิไท ดังจะปรากฏตามเมืองโบราณต่างๆ ของแคว้นสุโขทัยในยุคหลังที่จะ นิยมสร้างพระสี่อิริยาบถเป็นอย่างมาก ได้แก่ ยืนเดิน นั่ง นอน ซึ่ง โดยมากมักสร้างรวมกันในจุดใดจุดหนึ่ง เช่น มณฑป แต่ที่เมืองทุ่งยั้งนับว่ามีความพิเศษเป็นอย่างมากที่คติพระสี่อิริยาบถ สร้างหนึ่งอิริยาบถเป็นหนึ่งพระอาราม และประดิษฐานไว้บนที่สูง คือ บนเนินเขาทั่ง 3 แห่ง ในบริเวณใกล้ๆ กัน กล่าวคือ อิริยาบถ นั่ง ได้แก่ พระแท่นในวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อิริยาบถนอน ก็ได้แก่วัด พระนอนไสยาสน์ แห่งนี้นี่เอง การสถาปนาพระสี่อิริยาบถไว้บนเนินเขาทั้ง 3 ลูก ในเมืองทุ่งยั้งแห่งนี้ นับเป็นการสร้างศูนย์ความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยโดยพระมหากษัตริย์เทียบในทำนองเดียวกันกับการสถาปนารอยพระพุทธบาทบนเนินเขาไว้ตามเมืองต่างๆ ในเขตแคว้นสุโขทัยเดิม คือ พระพุทธบาทเขากบนครสวรรค์ เขาสมณกูฏ เมืองสุโขทัย เขาพระบาทเมือง ศรีสัชนาลัยและเขานางทอง เมืองบางพานกำแพงเพชร ซึ่งเป็นงานก่อสร้างปูชนียสถานที่ยิ่งใหญ่ในแง่ของการรวมศัทธาของผู้คนในช่วงรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ 1  พระยาลิไท และเป็นไปได้ว่าการสร้างวัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล วัดพระนอน และอีกหลายแห่งโดยรอบเมืองทุ่งยั้ง  เช่น   วัดพระบรมธาตุและวัดทองเหลือสร้างในช่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ เพราะทุ่งยั้งจัดว่าเป็นเมืองโบราณที่อยู่ใกล้ชิดกับศรีสัชนาลัยมากที่สุด อีกทั้งหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย ก็เป็นตัวบ่งชี้ เช่น พระสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ศิลปะสุโขทัย ฐานเจดีย์ทรงดอกบัวตูม เป็นต้น ดังนั้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลายเป็นต้นมา สืบเนื่องจากสมัยอยุธยา รัตโกสินทร์ จนปัจจุบันความศรัทธาของคนในท้องถิ่นจึงก่อให้เกิดประเพณีนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์และพระอารามข้างเคียงในช่วงเดือนสาม วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ มาฆมาศ ซึ่งจะตรงกับงานนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี จ.สระบุรีพอดี

 

ตำนานพระนอนไสยาสน์

 

           พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแ คงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับบางแบบพระเขนย วางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)

 

ประวัติย่อ

 
           ในสมัยหนึ่ง พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ เชตะวันมหาวิหาร ในพระนครสาวัตถีอสุรินทราหูบูชา ของท้าวเวปจิตติอสูร ผู้ครองอสูรพิภพ ได้สดับพระเกียรติคุณ ของพระพุทธองค์จากสำนักเทพยดาทั้งหลาย  จึงมีความปรารถนาจะไปเฝ้า แต่คิดว่าพระพุทธองค์เป็นมนุษย์ มีพระวรกายเล็กถ้าเข้าไปเฝ้าก็คงต้องก้ม ล งมอง ซึ่งจะทำให้คนเองลำบากทั้งไม่เคยคิดจะก้มหัวให้ใครอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่ยอมเข้าไปเฝ้าพระศาสดา แต่เมื่อเห็นเหล่าทวยเทพจำนวนมากไปเฝ้าพระพุทธองค์จึงไม่อาจทนอยู่ได้ ในราตรีวันหนึ่งจึงตัดสินใจเข้าเฝ้าพระพุทธองค์

ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าอสุรินทรหูจะมาเฝ้าจึงมีรับสั่งให้พระอานนท์ ปูลาดบรรจถรณ์แล้วก็สำเร็จสีหไสยาสน์รออสุรินทราหูบนพระแท่นที่ประทับ ทรงทำปาฎิหาริย์เนรมิตพระวรกายให้ใหญ่กว่าพระอสุรินทราหูหลายเท่าซึ่งปรากฏเห็นได้เฉพาะอสุรินทราหูเท่านั้น

          เมื่ออสุรินทราหูเข้าไปเฝ้าก็อัศจรรย์ใจ แทนที่ตนจะต้องก้มหน้ามองดูพระพุทธองค์ แต่กลายเป็นว่าต้องแหงนหน้ามองดูพระพุทธลักษณะ จนเป็นที่พอใจจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้พาเอาอสุริทราหูไปปรากฏยังพรหมโลก ซึ่งก็มีพระพรหมจำนวนมาก พากันมาเข้าเฝ้าและล้วนแต่มีอัตตภาพใหญ่โตกว่าพระพุทธองค์ทั้งสิ้นส่วนอสุริทราหูนั้นต้องคอยหลบอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ ของพระพุทธองค์ตลอดเวลา เพราะความหวาดกลัวในที่สุดอสุริทราหูก็หมดมานะทิฎฐิอันแข็งกระด้างกลับมีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและพระพุทธองค์ได้พากลับมายังมนุษย์โลกด้วยเหตุผลนี้ ต่อมาจึงได้มีการสร้างพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหรือปางไสยาสน์ขึ้น และกลายมาเป็นพระบูชาประจำวันเกิดสำหรับผู้เกิดวันอังคาร


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย