เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

การค้าท่าอิดสมัยสุโขทัย

 

 

 
การค้าท่าอิดสมัยสุโขทัย มี ๕ สมัยคือ
 
 
 
 
สมัยที่ ๑ คือสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ( พระร่วงเจ้า ) และขุนบางเมือง ซึ่งปกครองสุโขทัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๑๘๐๐ ถึง ๑๘๒๐ การค้าที่ท่าอิดเป็นปกติ ปานกลาง
 
สมัยที่ ๒ สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งปกครองเมืองสุโขทัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๑๘๒๐ ถึง ๑๘๖๐ การค้าที่ท่าอิดเจริญรุ่งเรืองขึ้น เพราะพ่อขุนรามคำแหงได้ทำนุบำรุงส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรมไพร่ฟ้าประชาชนมีความสงบสุขทั้งมีการขยายอาณาเขตให้กว้างขวางออกไปจากเดิม
 
สมัยที่ ๓ สมัยพญาเลอไท ปกครองสุโขทัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๑๘๖๑ ถึง ๑๘๙๗ การค้าที่ท่าอิดเริ่มทรุดลง เพราะพญาเลอไทอ่อนการปกครองไม่มีการส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและกสิกรรม เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง
 
สมัยที่ ๔ พญาลิไทปกครองสุโขทัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๑๘๙๔ ถึง ๑๙๑๙ การค้าที่ท่าอิด ก็ยังคงทรุดอยู่เช่นเดิม พญาลิไทผู้ครองเมืองก็มุ่งมั่นอยู่ในด้านการศาสนา การบ้าน การเมือง ก็มิได้เอาใจใส่มิได้ทรงบำรุงด้านการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ปล่อยให้เป็นไปตามเดิม ประชาชนพลเมืองก็เดือดร้อนวุ่นวาย
 
สมัยที่ ๕ พญาไสยหรือลือไท ปกครองเมืองสุโขทัยได้เพียงปีเดียว คือปีพุทธศักราช ๑๙๘๑ สุโขทัยก็เสื่อมอำนาจลง ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา การค้าที่ท่าอิดก็คงเป็นไปแบบปานกลางไม่มีขึ้นไม่มีลง ความสงบภายในยังไม่เรียบร้อยดี

         

รวมความว่าการค้าของท่าอิดทั้ง ๕ สมัยที่ผ่านมา เป็นการค้าชนิดแลกเปลี่ยนกันเป็นส่วนมาก พ่อค้าทางเรือก็นำสินค้าไปแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าที่มาจากตอนเหนือที่หาดท่าอิด ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าในสมัยนั้นพ่อค้าเรือโดยมากจะมาจากพิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ บางมูลนาค สิงห์บุรี อยุธยาและปลูกเพิงไว้อาศัยพอกันแดดกันฝนดังกล่าวไว้ข้างต้นนั้น คือ เวลาเช้าก็ขนส่งสินค้าขึ้นมาที่เพิงนี้ เวลาเย็นก็ขนกลับลงเรือ เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวัน
 
 
การค้าของท่าอิดในสมัยอยุธยา ( กรุงเก่า )

          เมื่อกรุงศรีอยุธยาตั้งเป็นราชธานีขึ้นและได้ประกาศเป็นเมืองหลวงมีกษัตริย์ปกครองทางเมืองสุโขทัยก็เสื่อมอำนาจลงตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา เมืองทุ่งยั้งก็ไม่มีชื่อคนให้รู้จักอีกต่อไป ส่วนท่าอิดก็ต้องเป็นแขวงขึ้นกับเมืองพิชัยในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น และการปกครองในสมัยนั้นมีเจ้าผู้ปกครองตามลำดับ ดังนี้

๑.     สมัยพระเจ้าอู่ทอง เป็นผู้ตั้งราชธานีนครศรีอยุธยา เมื่อปีพุทธศักราช ๑๘๙๓ ถึง ๑๙๕๒ ในสมัยนี้การค้าที่ท่าอิดดำเนินเรื่อย ๆ ปานกลางไม่มีขึ้นไม่มีลง

๒.    แผ่นดินพระรามาธิบดีที่ ๒ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๐๓๔ ถึง ๒๐๗๒ ไทยได้เริ่มมีการติดต่อกับต่างประเทศเป้นครั้งแรก การค้าที่ท่าอิดก็คงเป็นปานกลางเช่นเดิม

๓.    แผ่นดินสมัยพระไชยราชาธิราช ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๐๗๗ ถึง ๒๐๘๙ สงครามไทยกับพม่าได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก พม่ายกทัพมาตีเมืองเชียงกรานท่าอิดก็คงมีการค้าอย่างปรกติเช่นเดิม

๔.    สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๐๙๑ ถึง ๒๑๑๑ พม่ายกทัพมาตีหลายคราว ในที่สุดไทยก็เสียกรุงแก่พม่าตอนนั้น ท่าอิดไม่มีการค้าขายอะไรต้องหยุดไปโดยปริยายเพราะบ้านเมืองเกิดศึกสงครามทั้งเกิดโจรผู้ร้าย ปล้นจี้ แย่งชิงทรัพย์ ผู้คนแตกตื่นหนีภัยสงคราม ไม่มีจิตใจที่จะทำมาหากินกันได้เป็นปรกติ

๕.    สมัยแผ่นดินพระนเรศวรมหาราช ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๑๓๓ ถึง ๒๑๔๘ พระองศ์ทรงปรามศัตรูทั้งภายนอกและภายในจนสงบราบคาบและประกาศอิสรภาพจนเรียบร้อยแล้ว การค้าที่ท่าอิดก็ค่อยเจริญขึ้นเป็นลำดับ เพราะบ้านเมืองสงบไม่มีโจรผู้ร้าย ข้าศึก พม่าก็แตกพ่ายไปไม่กล้ากลับมาย่ำยีประเทศไทยอีก

๖.     สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๑๙๙ ถึง ๒๒๓๐ มีชาวต่างประเทศเข้ามาติดต่อคาขาย หลายชาติอาทิเช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และฝรั่งชาติต่าง ๆ เข้ามาค้าขายมากขึ้น มีสินค้าต่างประเทศเข้ามาขายมากขึ้นหลายอย่าง สินค้าของไทยก็มีชาวต่างประเทศรับซื้อ ส่งไปขายในต่างประเทศของเขา การค้าที่ท่าอิด ก็เจริญมากขึ้นมีพ่อค้าทั้งทางเหนือและทางใต้ นำสินค้ามาทำการซื้อขายร่วมกับชาวต่างประเทศด้วย

๗.    สมัยแผ่นดินพระเจ้าเอกทัต ( หลวงสุริยามรินทร์ ) ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๓๐๑ ถึง ๒๓๑๐ แผ่นดินนี้มีทัพพม่า ยกเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยา พม่าเข้าตีหัวเมืองรายทางแย่งชิงเสบียงอาหารและปล้นเอาทรัพย์สิ่งของของราษฎร และกวาดจับชายหญิงเอาไปเป็นเชลยไล่ต้อนเอาไปถึงเมืองพม่า บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ที่พม่าเดินทัพผ่าน พม่าก็ได้กระทำโจรกรรมดังกล่าวตลอดรายทาง แม้วัดวาอารามต่าง ๆ พม่าก็เข้ามาทำลาย เอาไฟเผาไม่ละเว้น พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาก็ต้องแตก พม่าเอาไฟเผาและยิงทำลายด้วยปืนใหญ่ รวบรวมทรัพย์สินสิ่งของต่าง ๆ ขนเอาไปเมืองพม่าผู้คนพลเมืองไทย พากันหลบหนีเข้าป่าเข้าดงไป เพื่อแอบซ่อนหลบภัยจากพม่า

 
 
ระหว่างสงครามครั้งนี้ที่ตลาดหาดท่าอิดก็ทรุดตัวเสื่อมลงถึงที่สุด โจรผู้ร้ายในบ้านเมืองก็กำเริบเหิมเกริมมากขึ้นราษฎรไม่เป็นอันทำมาหากินบ้านเมืองตกอยู่ในทำนองบ้านแตกสาแหรกขาด

 

 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย