เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

การค้าสมัยรัตนโกสินทร์

การค้าสมัยรัตนโกสินทร์

      

 
 
    สมัยแผ่นดินพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๓๖๙ ถึง ๒๓๙๔ ได้ขึ้นเสวยราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมัยนั้นการทัพศึกที่เคยรุกรานประเทศไทย เช่นเมื่อครั้งก่อนนั้นก็เบาบางลงไปและสงบเรียบร้อย พม่าก็ถูกอังกฤษกดเข้าไว้เหตุนี้พม่าจึงไม่มีโอกาสที่จะเข้ามารุกรานไทย คงได้แต่คอยระวังเกรงอังกฤษเท่านั้นและต่อมาไม่นานนักอังกฤษกับพม่าก็เกิดผิดใจกันขึ้นอีกจนเกิดทำสงครามกัน พม่าก็พ่ายแพ้อังกฤษอีกเช่นเดิม อังกฤษจึงยึดเมืองสำคัญของพม่าไว้อีกหลายเมือง ระหว่างนั้นไทยได้เข้าร่วมรบช่วยอังกฤษด้วยแก้แค้นพม่าได้สำเร็จ อังกฤษเห็นใจไทยจึงได้ทำสัญญาค้าขายกับไทยเป็นฉบับแรก เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๖๙ ขณะนั้นไทยได้เข้าทำการปราบขบถเจ้าอนุเมืองเวียงจันทร์ เจ้าอนุแพ้วีระกษัตรีของไทย คือ ท้าวสุรนารี ( คุณหญิงโม ) เป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของชาวนครราชสีมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้

         

   ส่วนชาวต่างประเทศใกล้เคียงกับไทยสมัยนั้นก็มีจีน ได้เข้ามาทำการค้าขายในประเทศไทยมากกว่าชนชาติอื่น นอกจากจีนก็มีชาวอินเดียและพวกฝรั่งต่างชาติก็เข้ามาค้าขายมากขึ้น การค้าขายที่ตลาดท่าอิดก็เพิ่มความเจริญมากขึ้นเป็นลำดับเมื่อตลาดท่าอิดเจริญมากขึ้น มีพ่อค้าทั้งจากทางตอนเหนือและตอนใต้พากันมาค้าขายที่ตลาดท่าอิดเพิ่มขึ้นมาก พ่อค้าบางพวกก็เริ่มปลุกสร้างเป็นบ้านถาวรอยู่ในตลาดท่าอิดกันมากมีทั้งโรงบ่อนเล่นการพนัน ห้างทำไม้ของฝรั่งก็เริ่มปลูกสร้างอาคารถาวรเพื่อทำไม้ในรัชกาลนี้

         

  สมัยแผ่นดินสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๓๙๔ ถึง ๒๔๑๑ มีฝรั่งต่างชาติต่าง ๆ เข้ามาทำสัญญาพระราชไมตรีและตั้งกงสุลในประเทศไทยกันมากขึ้น การค้ากับต่างประเทศก็เจริญขึ้น สินค้ามาทางทะเลก็ใช้บรรทุกเรือใบ ต่อมาใช้เรือกลไฟทั้งบรรทุกมาทางทะเลและใช้รับคนโดยสารกับรับโยงพ่วงเรือค้าขายขึ้นล่องในประเทศไทยด้วย สมัยพระจอมเกล้า ฯ เสวยราชย์ครั้งนั้น การทัพศึกในไทยแทบไม่มี แต่มีเพียงครั้งหนึ่ง ซึ่งกองทัพไทยยกไปตีเมืองเชียงตุงแต่ตีไม่สำเร็จเพราะเป็นฤดูฝนก็ยกทัพกลับทางด้านพม่าก็ไม่ได้ยกมารบกวนไทยอีกเลย เพราะเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๒๘ พม่าเสียอิสระแก่อังกฤษโดยเด็ดขาดจึงไม่มีอำนาจที่จะบุกรุกรบกวนได้

         

   ส่วนทางบ้านเมืองในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ครั้งนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบแบบแผนของชาวต่างชาติเป็นบางอย่างเนื่องจากมีชาวต่างประเทศเข้ามาทำการค้าขายกับไทยมากขึ้นบงพวกก็เข้ามาตั้งห้างบริษัท ค้าขายในกรุงเทพ ฯ พระองศ์จึงทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองหลายประการ เช่น การถนนหนทางการศึกษา การพระพุทธศาสนารวมทั้งการปกครองให้มีความเรียบร้อยเป็นสง่ามากยิ่งขึ้น

         

   ด้านการค้าที่ตลาดท่าอิดมีโรงบ่อนเล่นการพนัน ถั่ว โป หวย และการพนันอื่น ๆ อีกหลายประเภททางพวกพ่อค้าทางเรือก็ซื้อที่ดินไว้เป็นท่าจอดเรือ และเตรียมปลูกห้องแถวสองชั้นไว้เป็นที่พักอาศัยแบบถาวร นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๓๙๔ เป็นต้นมาที่หาดท่าอิดสนุกครึกครื้นมาก กลายเป็นตลาดที่หนาแน่นมีบ้านเรือนปลูกสร้างกันสวยงามมีโรงโกดังใหญ่สำหรับเก็บสินค้า เรือค้าขายขึ้นล่องใช้เรือกลไฟโยงชักลากขึ้นมาจากกรุงเทพ ฯ และหัวเมืองรายทางตอนใต้มาจอดกันที่ตลาดท่าอิดเป็นร้อย ๆ ถึงกับต้องจอดซ้อนกันเป็นตับ ๆ บางรายก็ซื้อที่ดินไว้เป็นที่จอดเรือของตน โดยเฉพาะพ่อค้าทางบกก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันชนพวกฮ่อในยูนานก็ใช้พวกลาต่างบรรทุกฝิ่นดิบมาส่งยี่กอฮ้งผู้รับซื้อ ขากลับก็ซื้อสินค้าจากท่าอิดกลับไป

         

   สมัยแผ่นดินพระรามาธิบดีที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๑๑ ถึง ๒๔๕๓ เมื่อรัชกาลที่ ๔ เสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเสวยราชย์สืบแทน ต่อมาในสมัยรัชกาลของพระองค์นั้นพระองค์ทรงพระปรีชาชาญเฉลียวฉลาดมากได้ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการปกครองให้ทัดเทียมในยุโรป เช่น ออกกฎหมายเลิกทาส ให้มีการรถไฟ ถนนหนทาง คลอง โทรเลข โทรศัพท์ มีโรงเรียนให้การศึกษาจักการทหารตามแบบอย่างประเทศยุโรป ทรงจัดการปกครองหัวเมืองโดยให้เมืองขึ้นมณฑล อำเภอขึ้นกับเมืองแขวงเปลี่ยนตำบล มีกำนันปกครองที่ยุบเลิกก็มี เช่น กฎหมาย เลิกทาส กฎหมายสอบสวนคดีไม่ให้มีการเฆี่ยนตีมัดโยง บีบคอ และตอกเล็บ บีบขมับ ฯลฯ เหมือนอย่างที่เคยกระทำกันมาแต่ก่อน

         

  จนพวกชาวต่างประเทศพากันแปลกใจไทยว่ามีการปกครองเป็นระเบียบและเจริญอย่างรวดเร็ว ชนิดเรียกว่าปกครองแบบพลิกแผ่นดินไทยได้ทำสัญญาไมตรีกับต่างปะเทศแทบทุกชาติในยุโรป สำหรับชาติที่ทำไมตรีกับไทยแล้วจัดตั้งกงสุลขึ้นในประเทศไทย ไทยได้จัดตั้งราชทูตไปประจำในประเทศเหล่านั้นเช่นเดียวกัน

         

   การค้าขายในรัชกาลนี้ มีจีน อินเดีย หมู่เกาะชวา ญี่ปุ่น และฝรั่ง ในยุโรปตลอดถึงอเมริกา สินค้าต่างชาติที่ส่งเข้ามาก็มีเครื่องเหล็ก เครื่องจักรกล น้ำมันเชื้อเพลิง ผ้าต่าง ๆ ด้วย เครื่องถ้วยชาม เครื่องแก้ว เครื่องกระป๋อง เครื่องใช้ในการช่างต่าง ๆ เครื่องแต่งบ้านเรือน ผลไม้ดอง ไม้ขีดไฟ ฯลฯ และอื่น ๆ อีกหลายสิ่งหลายอย่าง

         

  สินค้าของไทยที่ต่างประเทศรับซื้อก็มีไม้ต่าง ๆ และหนังสัตว์ ปลาแห้ง หอยแห้ง กุ้งแห้ง ครั่ง ชัน พริกไทย ข้าว งาช้าง แร่ดีบุก เนื้อมะพร้าว และรังนกนางแอ่น ฯลฯ เมื่อการค้าของไทยเจริญ มีสินค้าออกมาก สินค้าเข้าก็มากตามไปด้วย การเกษตรในประเทศก็เจริญขึ้นเป็นลำดับ สินค้าไทยสมัยนั้นต่างประเทศต้องการมาก แทบทุกชนิดเพราะเรือกลไฟบรรทุกสินค้าทางทะเลไปมาได้รวดเร็วไม่ค่อยเป็นอันตรายเหมือนเรือใบ การติดต่อใช้ทางน้ำเป็นส่วนมาก เนื่องจากเวลานั้นทางรถไฟกำลังจะดำเนินการก่อสร้าง

         

   ระยะนั้นการค้าที่ตลาดท่าอิดกำลังโตวันโตคืนมีอาคารร้านค้าและเรือสินค้ามาจอดค้าขายกันหนาแน่นและยาวเหยียด ผู้คนก็มากมายเดินซื้อสินค้ากันขวักไขว่ที่ท่าจอดเรือก็มีการทะเลาะเบาะแว้งแย่งที่จอดกัน บางรายถึงกับลงไม้ลงมือกันชุลมุนกันวุ่นวายเอะอะเจี๊ยวจ๊าวจนไม่มีใครเป็นใคร ห้างใหญ่ของฝรั่งก็มาตั้งที่ตลาดท่าอิดเพื่อทำไม้ค้าไม้ เช่น ห้างบอมเบ ห้างบอเนียว ห้างแม่งาว ห้างกิมเซ่งหลี

         

   สินค้าพวกมาทางเรือ เวลาเช้ามืดก็จะรีบขนสินค้าขึ้นจากเรือมาวางขายเวลาเย็นก็เก็บขนลงเรือทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำทุกวัน พวกชาวท้องถิ่นที่มาซื้อขายก็มาจากทางภาคเหนือ เชียงตุง สิบสิงปันนา สิบสองจุไท พวกที่มาจากทางด้านตะวันออกก็มีจากเวียงจันทร์ หลวงพระบาง ด่านซ้าย นครไทย หนองคาย เชียงคาน บรรทุกสินค้ามาโดยช้างต่าง วัวต่าง ม้าต่าง และลาต่าง นำมาค้าขายกันที่ตลาดหาดท่าอิด สินค้าที่บรรทุกมาก็มีครั่ง เขา และหนังสัตว์ต่าง ๆ ชัน น้ำผึ้ง ขี้ผึ้ง กระดูกเสือ กระดูกหมี ข้าว หินฝนมีด งาช้าง เขากวาง ดินประสิว พวกเมืองแพร่ก็นำมะพร้าวเครื่องยาสมุนไพรต่าง ๆ สีเสียด ไหม และสินค้าต่าง ๆ ในพื้นบ้าน ฯลฯ พวกพ่อค้าที่ตลาดท่าอิดก็รับซื้อเก็บเข้าโกดังไว้ แต่พวกฮ่อชอบใช้ลาต่างบรรทุกของ

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย