เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ความเจริญของอุตตรดิตถ์

 
 
ความเจริญของอุตตรดิตถ์

                  

 
  อุตตรดิตถ์  เริ่มเจริญมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาล  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่    เพราะเป็นสมัยที่บ้านเมืองอยู่ในความสงบไม่มีศึกสงครามเข้ามารุกราน  และเจริญขึ้นเรื่อยมาเป็นลำดับ

                  

  การปกครอง  จังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันมีการปกครองเป็นอำเภอ    อำเภอ  คือ  ๑.  อำเภอเมือง

 ๒.  อำเภอลับแล  ๓.   อำเภอพิชัย  ๔.  อำเภอตรอน  ๕.  อำเภอน้ำปาด  (เดิมเป็นอำเภอแสนตอ)  ๖.  อำเภอท่าปลา 

๗.  อำเภอฟากท่า  (เดิมเป็นกิ่งฟากท่า)  ๘.  อำเภอบ้านโคก  ๙.  อำเภอทองแสนขัน

                 

    อำเภอลับแล  สมัยก่อนเรียกว่าเมืองลับแล  เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์  เรียกว่า  พระลับแล  เมืองลับแลครั้งเดิมตั้งอยู่ที่ทุ่งยั้ง  เจ้าเมืองเรียกว่า  พระทุ่งยั้ง  พระยาพิศาลคีรี  (ทัพ)  สมัยนั้นเป็นเจ้าเมืองลับแล  ต่อมาเมืองลับแลย้ายจากทุ่งยั้งไปอยู่ที่ม่อนจำศีล  ต่อมาสมัย  พระศรีพนมมาศ  (ทองอิน)  เป็นนายอำเภอลับแล  จึงย้ายออกจากม่อนจำศีลมาอยู่ที่ม่อนสามินจนกระทั่งทุกวันนี้

                  

   ถนนอินใจมี  พระศรีพนมมาศได้ทำการปรับปรุงถนนทางจากอุตตรดิตถ์  ไปถึงลับแลยาว    กิโลเมตร  ซึ่งเดิมเป็นถนนดินขรุขระเป็นหล่มเป็นโคลนให้เรียบร้อยขึ้น  ใช้ชื่อเรียกว่า  ถนนอินใจมี  ตามชื่อเดิมของพระศรีพนมมาศ  ต่อมากองบำรุงทางได้ลาดยางจนตลอดสันทางกับทั้งได้ทำทางต่อไปจนถึงบ้านหัวดง  ซึ่งเป็นหมู่บ้านตลาดผลไม้ลับแล  กับทั้งได้ทำทางต่อไปถึงศรีสัชนาลัย  (หาดเสี้ยว)

                  

   การอาชีพ  ประชาชนชาวลบแลและหมู่บ้านหัวดง  ส่วนมากนอกจากการทำนาแล้วยังทำไร่ทำสวน  ที่ขึ้นหน้าขึ้นตาและทำเงินให้แก่ชาวบ้านแต่ละปี  นับหลายล้าน  อาทิเช่น  สวนทุเรียน  เงาะ  มังคุด  และลางสาด  ฯลฯ  เป็นต้น  เฉพาะลางสาดมีชื่อเสียงมาก  ส่งไปขายต่างจังหวัดปีละไม่น้อย  จนมีคนพูดกันว่า  “ลับแลเป็นเมืองลางสาดหวาน 

ข้าวสารขาว  สาว ๆ  สวย”  คนพื้นเมืองลับแลแต่ตั้งเดิมกล่าวกันว่า  ได้อพยพมาจากเวียงจันทร์ประเทศลาว  มาตั้งรกรากออกลูกออกหลานสืบต่อกันมาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้

                  

   อำเภอพิชัย  เป็นที่ตั้งเมืองเก่ามีศาลากลางศาลยุติธรรมและเรือนจำกับที่ทำงานของราชการแผนกต่าง ๆ  ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๔๔  ได้ย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่อุตตรดิตถ์  พิชัยจึงเป็นอำเภอพิชัยตั้งแต่นั้นมา  พิชัยมีชื่อทางประวัติศาสตร์คือพม่ายกพลเข้าตีเมืองพิชัยครั้งแรก  เมื่อพ.ศ. ๒๓๑๕  แม่ทัพพม่าชื่อ  ชิกชิกโบ  แต่สู้เมืองพิชัยไม่ได้แตกพ่ายหนีไป  แล้วต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๓๑๖  โปสุพลาแม่ทัพพม่าได้ยกพล  ไปตีเวียงจันทร์ตอนเดินทัพกลับจะเข้าตีเมืองพิชัยเป็นครั้งที่    หลักจากชิกชิกโบแตกพ่ายหนีไปครั้งแรก  พระยาพิชัยซึ่งเป็นเจ้าเมืองสมัยนั้นทราบข่าวจึงจัดทัพไปดักลางทาง  เมื่อทัพพม่าเดินทางมาถึงโดยไม่ทันรู้ตัว  พระยาพิชัยจึงนำพลเข้าจู่โจมตี  จนพม่าแตกพ่ายหนีเอาตัวรอดไปอีก  พระยาพิชัยถือดาบสองมือไล่ฟันพม่าล้มตายเกลื่อนสนาม  จนดาบหักไปข้างหนึ่ง  จึงมีชื่อเรียกกันว่า  พระยาพิชัยดาบหัก  ปัจจุบันนี้ทางราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นทุนสร้างอนุสาวรีย์คือ  อนุสาวรีย์  พระยาพิชัยดาบหัก  ขึ้นไว้หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสง่าอยู่ขณะนี้

                  

   อำเภอตรอน  มีเขตติดต่อกับจังหวัดทางทิศใต้  อำเภอตรอนนี้  แต่เดิมตั้งอยู่ที่บ้านแก่ง  ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้  เพราะที่ทำเลแห่งใหม่นี้  ติดกับทางรถไฟ  สะดวกในการรับส่งผู้โดยสาร  การขนถ่ายสินค้าตลอดจนการติดต่อต่าง ๆ

                  

   อำเภอน้ำปาด  (อำเภอแสนตอเดิม)  และอำเภอฟากท่า  สองอำเภอนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด  มีอาณาเขตติดต่อกับอินโดจีนด้านปากลายระยะทางจากท่าเสาไปถึงน้ำปาดยาวประมาณ  ๘๐  กิโลเมตรเศษ  การเดินทางสมัยก่อนใช้ช้างหรือม้าเป็นพาหนะ  ทางเดินต้องขึ้นเขาขึ้นเนินเกือบตลอด  แต่ปัจจุบันนี้เป็นทางลาดยางตลอด  รถยนต์วิ่งได้สะดวกไปและกลับวันเดียวกันได้สบายมาก  แต่ก่อนบางคราวต้องพักค้างแรมระหว่างทางบางที่    ถึง    วันจึงจะถึง

                  

   อำเภอทองแสนขัน  ตั้งอยู่ที่บ้านแสนขันซึ่งตำบลบ้านแสนขันนี้  เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอตรอน  แต่ราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลตั้งเป็นอำเภอเนื่องจากการเดินทางไปติดต่อกับอำเภอตรอนไม้สะดวกเพราะเป็นระยะทางไกล  ถนนหนทางเป็นถนนดินขรุขระ  ฤดูฝนก็เป็นหลุมเป็นโคลน  ทางรัฐบาลจึงตั้งให้เป็นอำเภอตามความที่ต้องการของราษฎร  แต่ปัจจุบันนี้   มีถนนลาดยางจากตัวจังหวัดไปถึงแล้ว

                 

     อำเภอบ้านโคก  แยกออกมาจากอำเภอฟากท่า  อยู่ห่างจากประเทศลาวประมาณ  – ๕ กิโลเมตรเศษ ๆ  มีเทือกเขากั้นเป็นเขตแดน  ราษฎรไทยและลาวเดินทางไปมาค้าขายติดต่อกันเสมอ  อำเภอนี้เป็นท้องถิ่นกันดาร  ราษฎรค่อนข้างยากจน  อาชีพทำไร่ทำนาก็ไม่ค่อยได้ผลดีนัก  ราษฎรส่วนมากเป็นเชื้อสายลาว  บ้างก็อาศัยนำสินค้าในท้องถิ่นไปแลกเปลี่ยนในประเทศลาว  ก็พอมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ  เลี้ยงครอบครัวกันไปตามยถากรรม  เรียกว่า  อยู่กันด้วยความแร้นแค้น  ตามสภาพของท้องถิ่นไปชั้ววัน ๆ  ปัจจุบันมีถนนลาดยางจากตัวจังหวัดไปถึงแล้ว  การเดินทางโดยรถยนต์จากตัวจังหวัดไปอำเภอบ้านโคกวันเดียวไปและกลับได้

                 

    อำเภอฟากท่า  ราษฎรทำไร่และทำเกษตรกรรม  บางคนก็ค้าขายในหมู่บ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ  พอเลี้ยงชีพอยู่ได้  ไม่ลำบากยากแค้นมากนัก  มีถนนลาดยางจากตัวจังหวัดไปถึง  เดินทางโดยรถยนต์ไปมาสะดวก  ไปกลับวันเดียวได้เช่นเดียวกับอำเภอบ้านโคก

 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย