เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ย้อนรำลึกอดีต

 
 
ย้อนรำลึกอดีต

 

 
พ.ศ. ๒๔๔๔            พระพุทธเจ้าหลวง  ร.๕  เสด็จประพาสอุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๔๔๔            ย้ายที่ทำการจากเมืองพิชัยมาตั้งที่อุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๔๔๕            ชาวอุตตรดิตถ์โดยการนำของพระยาศรีสุริยราชวรนุวัฒน์  (โพธิ์  เนติโพธิ์)  ข้าหลวงประจำ

                             จังหวัดอุตตรดิตถ์คนแรก  และพระยาพิศาลคีรี  (ทัพ)  นายอำเภอลับแล  คุมพลออกไปตั้งสกัด

                             ทัพเงี้ยวซึ่งปล้นเมืองแพร่  แล้วจะยกมาตีเมืองอุตตรดิตถ์ได้ปะททัพเงี้ยวที่ปางอ้อเขาพลึง  ฝ่าย

                             อุตตรดิตถ์ตีทัพเงี้ยวหนีไป

พ.ศ. ๒๔๔๖             สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  ทรงโปรดฯ  ให้ตั้งกรมทหารพรานที่อุตตรดิตถ์  และต่อมาเป็นกรม  

                             ทหารราบ  และกรมทหารม้าตามลำดับ  และปัจจุบันนี้อุตรดิตถ์มีค่ายทหาร    แห่ง  คือจังหวัด

                             ทหารบก  กรมทหารม้าที่    และกองพันปืน  ๒๐

พ.ศ. ๒๔๔๘            สร้างทางรถไฟสายเหนือมาอุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๔๔๙            อุตตตรดิตถ์เริ่มมีรถจักรยานใช้  และมีจักรยาน    ล้อ  คู่กันไปด้วย  โดย  ขุนพิชัยธานี  เป็นผู้

                             นำมาใช้เป็นคนแรก

พ.ศ. ๒๔๕๐             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่    เมื่อครั้งที่พระองค์ดำรงพระยศเป็นสมเด็จ

                             พระบรมโอรสาธิราช  เสด็จมาอุตตรดิตถ์  ไปทรงนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์และเสด็จไปทรง

                             ทอดพระเนตรวัดพระฝางประพาสเมืองลับแลและเมืองทุ่งยั้ง

พ.ศ. ๒๔๕๐             รถไฟมาถึงอุตตรดิตถ์  พร้อมกับอุตตรดิตถ์มีภาพยนตร์  ฉายเป็นครั้งแรก

พ.ศ. ๒๔๕๑             ชาวอุตตรดตถ์เริ่มมีรถม้าใช้เป็นพาหนะ  โดยหลวงพินิจ  จีนเภท  เป็นผู้นำมาใช้เป็นคนแรก

พ.ศ. ๒๔๕๒            สร้างสถานีรถไฟอุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๔๕๔            ตลาดการค้าหาดท่าอิดย้ายขึ้นมาอยู่ที่บางโพ  (ที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้)

พ.ศ. ๒๔๕๖             อุตตรดิตถ์จัดตั้งโรงเรียนเชลยศักดิ์  โรงเรียนมัธยม  และในปีนี้เริ่มมีรถยนต์ใช้  โดยขุนพิพัฒน์ฯ

                             ร่วมกับหมอจ่านำรถยนต์ยี่ห้อโอเปิลมาใช้เป็นครั้งแรก

พ.ศ. ๒๔๕๒            ท่าเสาเริมมีไฟฟ้าใช้

พ.ศ. ๒๔๕๘            ตั้งกองบำรุงทางที่อุตตรดิตถ์  และในปีนี้อุตรดิตถ์เริ่มมีละครพูดเป็นครั้งแรก

พ.ศ. ๒๔๕๙            ชาวอุตตรดิตถ์เริ่มรู้จักใช้รถจักรยานยนต์  โดยหมอแจ่มเป็นผู้นำมาใช้เป็นคนแรก

พ.ศ. ๒๔๖๐             อุตตรดิตถ์เริ่มมีตลาดการค้าขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งตลาดคลองโพธิ์

พ.ศ. ๒๔๖๔             อุตตรดิตถ์เริ่มจัดการศึกษาประชาบาล

พ.ศ. ๒๔๖๖             อุตตรดิตถ์จัดสร้างสนามบินและมีเครื่องบินมาลงเป็นครั้งแรก

พ.ศ. ๒๔๗๐             ชาวอุตตรดิตถ์มีเครื่องรับวิทยุใช้เป็นครั้งแรก

พ.ศ. ๒๔๗๕            ไฟไหม้ตลาดบางโพ

พ.ศ. ๒๔๗๗            มีเครื่องบินเชิญรัฐธรรมนูญซึ่งจะนำไปจังหวัดน่าน    เครื่อง  แวะลงเติมน้ำมันที่อุตตรดิตถ์

                             แต่ขาขึ้นเกิดอุบัติเหตุบินขึ้นไม่ได้  ๑ เ ครื่อง

พ.ศ. ๒๔๗๘            อุตตรดิตถ์มีเครื่องขยายเสียงและภาพยนตร์เสียงเป็นครั้งแรก

พ.ศ. ๒๔๗๙            ตั้งเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  ๑๐  ธันวาคม

พ.ศ. ๒๔๗๙            ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูในอุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๔๘๒            วางโครงการสร้างโรงงานน้ำตาลไทยอุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๔๘๓            กองพันทหาร ร.พัน  ๒๘  นครสวรรค์ยกพลมาอุตตรดิตถ์  เพื่อเข้ายึดปากลายในกรณีพิพาท

                             อินโดจีนฝรั่งเศลและมีนักเรียนฝึกหัดครูอุตตรดิตถ์หนีโรงเรียนร่วมไปกับกองทัพดังกล่าว

                             เพื่อช่วยทำหน้าที่พยาบาล  และจับพวกเชลยมาขังไว้ในโรงเรียนการช่างชายอุตตรดิตถ์ 

                             (ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นวิทยาลัยเทคนิค)  ได้มีการจัดตั้งโทรทัพท์ติดต่อไปถึงน้ำปาด  (อำเภอแสนตอเดิม) 

                             และอำเภอท่าปลาในปีนั้นด้วย

พ.ศ. ๒๔๘๔            สร้างศาลากลางจังหวัดอุตตรดิตถ์ขึ้นใหม่  พร้อมทั้งได้ขยายการติดต่อโทรทัพท์ตามอาคาร

                             ร้านค้าของเอกชนรวมทั้งได้สร้างโรงเรียนประจำจังหวัดขึ้นใหม่

พ.ศ. ๒๔๘๕            ทหารญี่ปุ่นมาพักในอุตตรดิตถ์  หลักจากประกาศสงครามในสางคราม     โลกครั้งที่ 

พ.ศ. ๒๔๘๖             ตั้งกองพันทหารม้าที่    ในอุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๔๘๗            อุตตรดตถ์ถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนัก เนื่องจากฝ่ายสัมพันธมิตร     ต้องการขับไล่ญี่ปุ่นให้ออก

                             จากอุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๔๘๘            ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในอุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๔๙๒             นายพ่วง  สุวรรณรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตตรดดิตถ์สมัยนั้นได้ประกอบพีธีวางศิลาฤกษ์ 

                             สร้างโรงพยาบาลอุตตรดิตถ์  เมื่อวันที่    มกราคม

พ.ศ. ๒๕๐๑             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

                             เสด็จมาอุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๔๕๐             เริ่มสร้างเขื่อนสิริกิติ์ที่ผาซ่อม  อ.ท่าปลา  จ.อุตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๕๒๐             วันที่    มีนาคม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้า

                             พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จโดยเครื่องบิน

                             พระที่นั่งมาลงในสนามบินอุตตรดิตถ์  แล้วเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังเขื่อนสิริกิติ์ทรงเปิด

                             เขื่อนและเปิดโรงไฟฟ้ากำลังในเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตตรดิตถ์

พ.ศ. ๒๕๒๒             จังหวัดอุตตรดิตถ์มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยนามสมบูรณ์  พรหมเมศร์  เป็นรองผู้ว่าราชการ

                             จังหวัดเป็นคนแรก

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย