เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

หลวงพ่อเพ็ชร์พระพุทธรูปปูชนียะปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อเพ็ชร์พระพุทธรูปปูชนียะปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์

                  

  พระพุทธรูป  “หลวงพ่อเพ็ชร์”  องค์นี้เป็นพระพุทธปฏิมาหล่อขึ้นเนื้อทองสัมฤทธิ์  (สีนาค)  ตลอดทั้งองค์  ทรงประทับพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเพ็ชร์  จากการสันนิษฐานของผู้ชำนาญทางโบราณคดีมีความเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้  น่าจะเชื่อได้ว่าได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในครั้งสมัยเชียงแสนหรือที่เรียกกันในวงการพระพุทธรูปว่า  “พระพุทธรูปบางเชียงแสนสิงห์ ๑”  ก็น่าจะเป็นการถูกต้องตรงกับพระพุทธลักษณะของพระองค์ท่าน  และได้ค้นพบจากหลักฐาน  (ไม่ยืนยัน)  ซึ่งมีอ้างไว้ในครั้งนั้นเมื่อสมัยพระเจ้าแสนพู  ซึ่งครองเมืองเชียงรายได้ทรงปรารภมีพระราชประสงค์จะสร้างพระนครอยู่ใหม่จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้อำมาตย์ทั้งหลายออกตระเวรตรวจหาสถานที่อันเหมาะสมและก็ไปได้สถานที่ซึ่งพอพระทัย    เมืองรอยเก่าอันตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง  อันเป็นแคว้นโยนกนาคบุรีมาแต่โบราณ  เป็นชัยภูมิสถานสมควรสร้างพระนครใหม่ในที่นั้นแต้อย่างไรก็ดีอาศัยเหตุนี้ที่เชียงแสนได้เคยเป็นชื่อราชธานี  มาแต่ก่อนนมนานนับแต่สมัยชาชาติไทยได้พากันอพยพลงมาและได้เข้ามาปกครองมฌฑลลานนาและลานช้างเมื่อราว  พ.ศ. ๑๖๐๐  นักปราชญ์ทางโบราณคดีจึงได้สมมุติชื่อโบราณสถานทุกสิ่งอันเป็นฝีมือของช่างไทยในสมัยนั้น  รวมทั้งพระพุทธรูปที่ได้จัดทำขึ้นไว้ในครั้งกระนั้นด้วย  ครั้นต่อมาในอาณาจักรลานนาและลานช้างจึงนิยมเรียกกันว่า  “สมัยเชียงแสน”  ด้วยเหตุดังกล่าวมาจึงพอเป็นเครื่องสันนิษฐานได้ว่า  พระพุทธรูปหลวงพ่อเพ็ชร์องค์นี้ช่างไทยในสมัยเชียงแสนโน้นเป็นผู้สร้างขึ้นประมาณอายุนับจากสมัยนั้นต่อมจนกระทั่งปัจจุบันนี้คำนวณแล้วคงไม่กว่า  ๘๐๐  ปีเศษหรือเกือบ  ๙๐๐  ปี  และทั้งประกอบด้วย  พระพุทธลักษณะงดงามมากเป็นพิเศษพระพักตร์ของพระองค์ท่านฉาบด้วยความอิ่มเอิบแสดงบ่งชัดถึงความเมตตาปราณี  มีขนาดหน้าตักกว้าง  ๓๒  นิ้วฟุตครึ่ง  (๑  ศอกเศษ)  ส่วนสูงจากฐานที่ประทับนั่งถึงสุดยอดพระเกศ  สูงประมาณ  ๔๑  นิ้วฟุต  พระพุทธรูปองค์นี้  ขณะนี้ประทับประดิษฐานอยู่ในวิหารโดยเฉพาะเรียกกันว่า  “วิหารหลวงพ่อเพ็ชร์”   อยู่ในวัดท่าถนนย่านกลางตลาดการค้าชุมชน  (ตลาดบางโพ)  ท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทรงอภินิหารอันน่ามหัศจรรย์เป็นถือเชื่อมั่นนับถือของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและเทศทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด  เป็นพระพุทธปูชนียะปฏิมากรหลักเมืองประดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึงต่างก็นับถือกันว่าพระองค์ท่านสามารถที่จะบันดาลสุขขจัดทุกข์คลายความเดือดร้อนวุ่นวายได้นานาประการให้แก่ผู้ที่มานมัสการกราบไหว้และระลึกจิตอธิฐานขอความช่วยเหลือจากอภินิหารของพระองค์ท่านให้ได้เป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอ  ตลอดทั้งวันจะมีผู้มาจากบ้านใกล้และบ้านไกล  ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดจากทุกทิศทุกทางและทุกภาคได้พากันมานมัสการกราบไหว้บูชาท่านในวิหารนั้นแทบไม่ขาดระยะไม่มีว่างเว้นไม่ว่าคนไทย  คนจีนตลอดจนกระทั่งคนแขก  และต่างชาตอต่างภาษาที่เลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนา  ต่างมีความเลื่อมใสนับถือพระองค์ท่าน  ทั่วไปนอกจากการได้เข้านมัสการแล้วบางคนยังได้นำของและบริจาคเงินถวายเป็นพุทธบูชาแก่หลวงพ่ออยู่เนือง ๆ  แม้กระทั่งใบเซียมซีเสี่ยงทายโชคชะตาซึ่งได้จัดให้มีไว้เป็นประจำในวิหารนั้นซึ่งเรียกว่า  “ใบเซียมซีหลวงพ่อเพ็ชร์”  ก็เลื่อมใสนับถือกันว่าทำนายได้แม่นยำและศักดิ์สิทธิ์ตรงกับความเป็นไปดั่งผู้ตั้งใจอธิษฐานแทบทุกราย  แม้น้ำพระพุทธมนต์ก็นับถือกันว่าขลังมีสรรพคุณใช้ได้นานัปการ  ยิ่งกว่านั้นบางพวกละบางคนที่ได้รับทุกข์มีเรื่องเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นถ้อยร้อยความถูกเกณฑ์คัดเลือกทหารและเรื่องอื่น ๆ  ทุกอย่าที่จะเกิดมีขึ้นอันเป็นความก่อการยุ่งยากและเป็นที่พึ่งประสงค์ของตน  ก็จะพากันมากราบไหว้อธิษฐานขอให้หลวงพ่อช่วย  บางคนถึงกับบนบานให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีให้พ้นจากความยุ่งยากเดือดร้อน  ให้พ้นจากภัยอันตราย  ให้หายจากการเจ็บป่วย  ให้ชนะความ  ให้พ้นจากการเป็นทหาร  ขอให้มีโชคมีลาภให้เรื่องของตนต้องประสงค์ทุกสิ่งนั้น  ได้รับผลตามที่ต้องการทุกปรารถนา  และเมื่อได้รับความสำเร็จสมความตั้งใจแล้ว  ก็นำหัวหมู  บายศรีมาถวาย  บ้างก็จัดลิเก  ละคร  มาแสดงถวายท่านตามแต่ที่ตนจะได้บนกับท่านไว้  ซึ่งมีกันแทบไม่เว้นแต่ละวัน

                  

    วิหารที่ประทับประดิษฐานของหลวงพ่อเพ็ชร์พระพุทธรูปปฏิมากรนี้ทางวัดท่าถนน  ต้องจัดให้มีคนอยู่เฝ้าเป็นประจำเพื่อสะดวกแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาจะได้มานมัสการโดนกำหนดเวลาเปิดให้ประชาชนเข้านมัสการเป็นประจำทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  ๖.๐๐  น.  (๖  โมงเช้า)  เป็นต้นไปตลอดทั้งวันจนถึงเวลา  ๑๘.๐๐  น.  (๖  โมงเย็น)  เป็นเวลาปิดวิหาร  ถ้าหากท่านได้มีโอกาสผ่านเข้าไปในบริเวณวัดท่าถนนใกล้ ๆ  กับวิหารนั้นแล้วท่านจะได้กลิ่นจากควันธูป  ควันเทียนหอมกรุ่นอยู่ตลอดเวลา  และจะได้ยินเสียนงกระบอกไม้ติ้วเสี่ยงทายใบเซียมซีดังระรัวอยู่แทบไม่ขาดระยะตลอดทั้งวัน  ภายในวิหารนั้นได้จัดเตรียมธูปเทียน  และทองเปลวไว้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ที่จะเข้าไปกระทำการสักการะนมัสการ  เฉพาะเงินที่มีผู้ที่มีผู้อุทิศบริจาคเป็นประจำวันเพื่อเป็นพุทธบูชาจากวิหารหลวงพ่อเพ็ชร์นี้รวมแล้วคิดเฉลี่ยตกในราวเดือนหนึ่ง ๆ  คงหลายหมื่นบาทขึ้นไปทุกเดือน

                

     เนื่องจากหลวงพ่อเพ็ชร์พระพุทธรูปองค์นี้  ได้มีข่าวลำลืออภินิหารความศักดิ์สิทธิ์อันมหัศจรรย์ของพระองค์ท่านในด้านต่าง ๆ  ดังกล่าวมาข้างต้น  กระจายแพร่หลายจากการเล่าสู้กันต่อ ๆ  ไปแผ่ขยายออกไปไกลมากด้วยเหตุนี้บรรดาประชาชนผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและท้องถิ่นต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นจากใกล้หรือจากไกล  ไม่ว่าจากเหนือหรือใต้ตะวันออกหรือตะวันตก  จากแดนชนบทหรือจากแดนแห่งความหรูหราฟุ้งเฟ้อแห่งหนใดก็ตาม  แม้จะเป็นประชาชนคนสามัญข้าราชการหรือพ่อค้าคหบดี  เศรษฐีนายพานิช  ไม่ว่าชั้นสูงหรือต่ำ  ไพร่  กระยาจกเข็ญใจ  ไม่ว่าชาติใดภาษาใด  เมื่อได้มีโอกาสเดินทางมาแวะลงที่จังหวัดอุตรดิตถ์นี้แล้ว  โดยส่วนมากจะต้องหาโอกาสไปกราบนมัสการหลวงพ่อเพ็ชร์ที่วิหารวัดท่าถนนนี้แทบทุกคนและทุกราย ฌฉพาะชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นับถือและเชื่อมั่นกันว่าหลวงพ่อเพ็ชร์พระพุทธรูปองค์นี้เป็นร่มโพธิ์  ร่มไทร   เป็นหลักชัยและหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งสามารถบันดาลด้วยปาฏิหาริย์คุ้มครองป้องกันให้จังหวัดอุตรดิตถ์และประชาชนเมืองทั้งหลายได้อยู่ดีกินดี  มีความสุขสมบูรณ์พูลสุข  เจริญวัฒนาถาวรรุ่งเรืองอยู่ได้ตลอดมาด้วยพ้นจากสรรพภัยนานาประการ  จึงได้พากันเคารพเลื่อมใสนับถือ  ไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่  ผู้หญิง  ผู้ชาย  เด็กหรือผู้ใหญ่ต่างพากันไปนมัสการกราบไหว้บูชาอยู่เสมอเป็นเนื่องนิจ

                  

   เมื่อข้าพเจ้าได้นำท่านเข้าสู่วิหารหลวงพ่อเพ็ชร์องค์พระปฏิมาปูชนียะศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่าถนนนั้นแล้ว  และท่านก็ได้กระทำคมณสิการด้วยเบญจางคประดิษฐ์น้อมจิตถวายสักการะนมัสการด้วยคาราวะเคารพแด่พระองค์ท่านแล้ว  ทุกคนต่างก็ย่อมบังเกิดปิติและสนใจในพระพุทธลักษณะอันงดงามสมส่วนและก็คงอยากจะใคร่ทราบถึงประวัติความเป็นมาจากเบื้องปฐมกาลของพระองค์ท่านขึ้นมาอีกประการหนึ่งจึงเพื่อสนองความใคร่รู้ของแต่ละท่านให้สมศรัทธาแห่งความสนใจของท่านต่อไป  ข้าพเจ้าจึงขอเชิญท่านได้โปรดติดตามข้าพเจ้าต่อไปอีกข้าพเจ้าจะได้นำเรียนสอนถึงประวัติที่มาของพระองค์ให้ได้ทราบพอสมควร  ตามที่ข้าพเจ้าได้พยายามสืบเสาะค้นคว้า  แสวงหามาได้บ้างตามสมควรแก่เหตุผล  แลความทรงจำของผู้ถ่ายทอดเบื้องต้น  หากแม้จะมีการขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปบ้างแต่บางตอนและบางส่วนประการใด  ข้าพเจ้าจำต้องขอกราบเพื่อได้รับอภัยจากท่านด้วยตามควรแก่ความกรุณาของท่านอันจะพึงอโหสิได้  และขอให้ท่านผู้สนใจเคารพเลื่อมใสในพระองค์ท่านนี้ทุกท่านจงประสบแต่ความเกษมสำราญมีสุขสวัสดีชั่วนิรันด์กาลเทอญฯ

 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย