เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

หลวงพ่อเพ็ชร์  ถูกนำไปกรุงเทพฯ

ถูกนำไปกรุงเทพฯ

         

  นับจากองค์พระพุทธรูป หลวงพ่อเพ็ชร์ ได้ถูกนำมาประทับประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดวังเตาหม้อ (วัดท่าถนน) เป็นเวลาประมาณ ๖ ปีเศษ และจากนั้นต่อมาในราวปีชวด โทศก พระพุทธศักราช ๒๔๔๓ ตรงกับ ร.ศ. ๑๑๙ ในรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดเบญจมบพิตรขึ้นที่ในกรุงเทพพระมหานครฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทรงพระราชดำริที่จะหาพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยพระพุทธลักษณะงดงาม เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ยังวัดเบญจมบพิตรนั้นจึงได้ทรงมีพระราชดำรัสรับสั่งให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพฯ เดินทางขึ้นมาทางภาคเหนือ (มณฑลพายัพ) เพื่อแสวงหาพระพุทธรูปหล่อโบราณขนาดใหญ่หน้าตักไม่น้อยกว่า ๑ ศอกขึ้นไปตามพระราชประสงค์ในอันที่จะนำไปไว้ยังวัดเบญจมบพิตร เนื่องในสมัยนั้นพระพุทธรูปดังกล่าว ปรากฏว่าได้สร้างกันขึ้นไว้มากในหัวเมืองฝ่ายเหนือตามยุคตามสมัยที่เจ้าผู้ครองนครเรืองอำนาจเป็นต้นว่า ลพบุรี สุโขทัย และเชียงแสน ฯลฯ ตามที่บรรดานักสะสมพระพุทธรูปสมัยปัจจุบันนี้เรียกชื่อกันและทั้งมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันด้วยราคาแพง ๆ จนกระทั่งเกิดมีการปลอมแปลงตบตาล่อล่วงกันขึ้นไม่ใช่น้อย

        

    เมื่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้ได้รับสนองกระแสพระบรมราชโองการและได้ออกเดินทางสืบเสาะค้นคว้าแสวงหาพระพุทธรูปตามพระราชประสงค์ โดยติดต่อร่วมมือกับบรรดาเจ้าเมืองและอำเภอทั้งหลายตลอดทั้งกรมการเมืองผ่านมาหลายหัวเมืองแล้วจนมาถึงอุตรดิตถ์อันเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญตามประวัติศาสตร์ สมัยโบราณเมืองหนึ่งจึงได้ออกทำการเที่ยวสำรวจตรวจหาพระพุทธรูปตามวัดวาอารามต่าง ๆ หลายแห่งปรากฏว่าการหาพระพุทธรูปในครั้งนั้นคงได้นำเอาไปจากเมืองอุตรดิตถ์นี้รวม ๒ องค์ด้วยกันคือ ได้นำไปจากวัดสว่างอารมณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล เมืองอุตรดิตถ์นั้นองค์หนึ่ง ( วัดสว่างอารมณ์ นี้ยังคงมีอยู่จนทุกวันนี้  ) และได้เอาไปจากวัดวังเตาหม้อ ( วัดท่าถนน ) อีกองค์หนึ่งคือ หลวงพ่อเพ็ชร์พระพุทธรูปบางเชียงแสนองค์นี้ ส่วนองค์ที่เอาไปจากวัดสว่างอารมณ์นั้นได้ทราบง่าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบพระพุทธรูป พม่าพระพุทธรูปที่ถูกนำเอาไปกรุงเทพ ฯ ทั้งสององค์นี้ทราบว่ามีขนาดเท่ากันไม่เล็กไม่ใหญ่กว่ากันมากนัก เฉพาะพระพุทธรูปหลวงพ่อเพ็ชร์นั้นก่อนที่จะนำเอาออกไปจากวัดวังเตาหม้อได้ในครั้งแรก หลวงพ่อเพ็ชร์พระภิกษุเจ้าอาวาสในขณะนั้นไม่ยอมตกลงและไม่เต็มใจที่จะให้นำเอาไป ต่อเมื่อท่านได้รับคำชี้แจงถึงเหตุผล ความจำเป็นต่าง ๆ จากข้าราชการผู้ใหญ่ที่มาจากกรุงเทพ ฯ ประกอบกับคำของเจ้าเมือง อุตรดิตถ์สมัยนั้นด้วยโดยใช้อ้างถึงว่าเป็นพระราชโองการของเจ้าฟ้าแผ่นดินที่ทรงพระราชประสงค์เช่นนั้นหลวงพ่อพ็ชร์พระภิกษุเจ้าอาวาสท่านจึงจำใจต้องยินยอมตกลงให้เอาไปได้ทั้ง ๆ ที่เป็นการฝืนใจฝืนความรู้สึกอย่างมากจนบอกไม่ถูกท่านไม่เต็มใจและไม่อยากให้เอาไปทั้งรักและทั้งเสียดายแต่ท่านก็ไม่มีทางที่จะกล้าขัดขืนได้ท่านเสียใจมากถึงกับท่านได้กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าหลวงพ่อเพ็ชร์พระพุทธรูปนั้นออกมาดัง ๆ ว่าถ้าหากพระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกนำเอาออกไปจากวัดเมื่อไร ท่านก็จะขอลาออกจากวัดไปด้วยจะไม่ยอนอยู่ในวัดนี้อีกต่อไป แต่คำปฎิญาณของท่านในขณะนั้นไม่มีผู้ใดเอาใจใส่สนใจเลยเพราะบรรดาผู้ที่อยู่ในนั้นและเวลานั้นต่างก็ล้วนแต่มุ่งหมายที่จะนำเอาพระพุทธรูปไปให้ได้ตามพระราชประสงค์ของในหลวงเท่านั้น

         

  จึงเมื่อพระพุทธรูปหลวงพ่อเพ็ชร์ได้ถูกนำเอาออกมาจากวัดวังเตาหม้อ ( วัดท่าถนน ) ไปแล้ว หลวงพ่อเพ็ชร์พระภิกษุเจ้าอาวาสท่านก็ได้ออกจากวัดไปด้วยเหมือนกันตามคำปฏิญาณของท่านโดยมีระยะเวลาห่างจากกันเพียง ๒ – ๓ วันเท่านั้น แต่การออกจากวัดของหลวงพ่อเพ็ชร์เจ้าอาวาสนี้มิใช่ออกเพื่อเดินทางติดตามพระพุทธรูปไปกรุงเทพ ฯ หากแต่ท่านได้ออกจากวัดด้วยความเสียใจที่ต้องสูญเสียของรักซึ่งถูกพรากเอาไปและภายหลังต่อมาได้ทราบว่าหลังจากที่หลวงพ่อเพ็ชร์เจ้าอาวาสได้ออกจากวัดไปแล้ว ท่านได้บำเพ็ญวัฏฏปฎิบัติด้วยการเดินจงกลมสำรวมจิตปฏิบัติและได้ไปปฎิบัติทางวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตามป่าช้าตามวัดร้างตามป่าและตามเขาแห่งละคืนเรื่อยไป แล้วแต่ความพอใจทางสงบของท่านดังที่ข้าพเจ้าผู้เขียนได้รวบรวมเสนอชีวประวัติของหลวงพ่อเพ็ชร์พระภิกษุเจ้าอาวาสให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้ทราบไว้แล้วในตอนต้น ( อ่านหน้าชีวประวัติของท่าน ) จนถึงวาระสุดท้าย ซึ่งท่านได้ไปถึงแก่กาลมรณภาพอยู่บนยอดเขานาตารอด ซึ่งเขาลูกนี้อยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านด่านน้ำขึ้นไป เมื่อท่านได้มรณภาพนั้นจะเป็นวัดใดไม่มีใครทราบเลยแม้แต่ก่อนที่ท่านจะได้จบเกมชีวิตของท่านลง ท่านจะป่วยด้วยพยาธิใบไม้มารบกวนหรือจะต้องได้รับทุกขเวทนาทน ลำบากกายอย่างไรไม่มีผู้ใดจะสามารถทราบได้ ต่อเมื่อได้สิ้นลมหายใจไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งมีผู้ได้ไปพบศพของท่านข้าโดยบังเอิญคล้ายกับดวงวิญญาณของท่านได้มาบอกและนำพาไปผู้ที่ได้ไปพบศพของหลวงพ่อครั้งแรกนั้นก็บังเอิญเป็นผู้ที่ได้เคยรู้จักและเคารพนับถือในตัวท่านมาก่อนแต่เขาผู้นั้นจะเป็นใคร่ผู้เล่าประวัตินี้แจ้งว่าจำไม่ได้เพราะนานมาแล้วคงจำได้แต่ว่าเขาผู้นั้นเมื่อได้พบศพหลวงพ่อและจำได้อย่างแม่นยำว่าไม่ผิดแน่แล้วเขาจึงได้รีบเดินทางเข้ามาในเมืองทันทีและได้ติดต่อแจ้งข่าวการมรณภาพของหลวงพ่อเพ็ชร์ตลอดจนการได้ไปพบศพของท่านมาด้วยตนเองให้บรรดาศิษย์และประชาชนผู้รู้จักคุ้ยเคยทราบกันต่อ ๆ ไป

        

    นายตี๋ ตันติพลาผล ( บิดาของครูสุ่ม ตันติพลาผล ) ผู้เป็นคนหนึ่งในจำนวนผู้เลื่อมใสใกล้ชิดสนิมสนมกับหลวงพ่อเพ็ชร์เมื่อได้ทราบข่าวการสูญเสียชีวิตของหลวงพ่อด้วยความตกใจและเศร้าใจข่าวนี้เปรียบประดุจสายฟ้าฟาดลงมาอย่างแรงในท่ามกลางบรรดาศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อนั้นโดยทั่วกัน นายตี๋จึงได้รับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงชักชวนรวมพวกพ้องผู้สมัครใจพากันรีบเดินทางไปยังเขานาตารอดอันเป็นสถานที่มรณภาพของหลวงพ่อเพ็ชร์นั้นทันทีโดยมีชายผู้พบศพของท่านคนแรกนั้นเป็นมรรคุเทศน์นำทางเมื่อได้พากันไปถึงได้ว่าจ้างล้อวัวของพวกชาวบ้านแถวนั้นนำศพของท่านลงมาเรือที่บ้านด่านน้ำล่องกลับมาขึ้นที่วัดวังเตาหม้อ ( วัดท่าถนน ) อันเป็นสำนักเดิมของท่านประชาชนผู้ใดได้ทราบข่าวต่างก็พากันหลั่งไหลมากราบศพของท่านด้วยน้ำตานองหน้าจนบริเวณวัดแน่นขนัด ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนร้องไห้จนถึงกับเป็นลมแล้วเป็นลมอีก ในบริเวณวัดขณะนั้นมีแต่ความเศร้าและเยือกเย็น ทุกคนมีแต่ความอาลัยรักและเคารพนับถือเสียดายท่านตามกันศพของหลวงพ่อท่านได้ถูกเชิญขึ้นประดิษฐานในที่อันสมเกียรติและต่อจากนั้นบรรดาศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการถวายฌาปนกิจบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายด้วยกตัญญูกตเวทีตาตามประเพณีอันสืบเนื่องมาแต่โบราณและพร้อมกันตั้งจิตอธิษฐานขออัญเชิญดวงวิญญาณอับบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินมัวหมองของหลวงพ่อท่านจงไปสู่แดนสวรรค์ชั้นดุสิตโน้น เทอญ

 

 

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย