เครื่องราง ของขลัง หายาก กว่า 2000 รายการ
ร้านวรันณ์ธร จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้สร้างวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง ผลิต และจำหน่าย ส่ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก
โทร
087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061 คุณภัส และพนักงานในร้านรับสาย

โปรโมชั่นแจกหลวงปู่ทวดรุ่น9เหล็กไหล
บูชาวัตถุมงคล บนเว็บ Utdid.com  หรือหน้าร้านวรันณ์ธร ทุก 500 บาท รับหลวงปู่ทวดรุ่น 9 เหล็กไหล 1 องค์
ดูข้อมูลหลวงปู่ทวด รุ่น 9 เหล็กไหล คลิกที่นี่  บูชาวัตถุมงคล 5,000 พันบาท รับ 10 องค์ บูชา 10,000 หมื่นบาท รับ 20 องค์

สั่งวัตถุมงคลทุกอย่างบนเว็บ แถมชุดของขลังต่างๆ มากมาย ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ความศักดิ์สิทธิ์

 
ความศักดิ์สิทธิ์

         

  เมื่อหลวงพ่อเพ็ชร์พระพุทธปฏิมากรพระองค์นี้ ได้ถูกอัญเชิญนำกลับจากกรุงเทพฯ และนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าถนนแล้ว ครั้งแรกก็คงได้ประทับประดิษฐานอยู่ในโบสถ์อย่างเดิม เช่นเดียวกับเมื่อก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปกรุงเทพฯ และเมื่อได้อัญเชิญกลับมาถึงเมืองอุตรดิตถ์แล้ว ประชาชนก็ได้ร่วมกันจัดงานฉลองเป็นการสมโภชอย่างเอิกเกริกมโหฬาร มีลิเกและละคร รวมถึง 7 วัน 7 คืน นับจากนั้นต่อมาได้มีประชาชนพากันมากราบไหว้บูชานมัสการกันอยู่เสมอ และเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันโดยมีผู้มาบูชา ขอน้ำพระพุทธมนต์ไปในการป้องกันโรคระบาด หรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า โรคห่า บ้างบูชาเอาไปใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บใช้ในการเป็นศิริมงคลต่าง ๆ แล้วแต่ ผู้ใดจะตั้งใจอธิษฐานเอาตามต้องการตามความปรารถนาของแต่ละคนที่ต้องการ บางคนก็ได้มากราบไหว้บูชาและบนบานให้หลวงพ่อเพ็ชร์ช่วยบำบัดทุกข์ ขอให้บันดาล ให้มีแต่ความสุข ขอให้พ้นจากการเดือดร้อนต่าง ๆ และบ้างก็มาขอให้หลวงพ่อช่วยบันดาลให้เกิดโชคเกิดลาภนานาประการ แล้วแต่ใครจะมีความต้องการให้ช่วยอย่างไรแล้วแต่ความปรารถนาของแต่ละบุคคลที่พึงประสงค์ก็ทราบว่าปรากฏผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ เพราะทราบว่าบรรดาผู้ที่มากราบไหว้บูชาอธิษฐานขอความอภิบาลคุ้มครอง จากหลวงพ่อเหล่านั้น ต่างก็ได้รับผลสำเร็จตามความต้องการของตนเป็นส่วนมาก ตามที่ได้มาอธิษฐานนั้นเกือบทุกรายไปจนเป็นที่เลื่องลือถึงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านไปทั่วทุกหนทุกแห่ง และทุกมุมเมืองและถ้าหากในปีใดเกิดข้าวยากหมากแพง ฝนแล้งฤดูกาลทำไร่ไถนาไม่ได้ผล ชาวบ้านก็จะพากันทำพิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นประทับบนล้อ ที่ได้จัดตบแต่งไว้อย่างสวยงามและนำออกแห่ไปตามถนนสายต่าง ๆ จนรอบเมือง เมื่อขบวนแห่หลวงพ่อผ่านไปทางใด หมู่บ้านไหนชาวบ้านก็จะพากันเอาน้ำสะอาดปนด้วยน้ำอบน้ำหอมออกมาถวายเป็นน้ำสรงให้แก่องค์หลวงพ่อตลอดระยะทางที่ผ่าน นอกจากพวกชาวบ้านแล้วตามวัดวาอารามต่าง ๆ ที่ขบวนแห่หลวงพ่อผ่านนั้น พระภิกษุสงฆ์ในวัดก็ได้จัดเตรียมทำปรำยกเป็นอาสนะและออกมาประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ ชัยมงคลคาถา (สวดชะยันโต) เมื่อขบวนแห่ผ่านมาถึงแทบทุกวัดตลอดทางที่ผ่าน และเมื่อขบวนแห่กลับมาถึงวัดท่าถนนแล้วก็จัดให้มีงานฉลองสมโภชทำบุญให้ทาน มีลิเก ละคร กันอีกอย่างสนุกสนาน คราวละ ๓ วัน ๕ วัน และบางคราวมีกันถึง ๗ วัน แล้วแต่จะได้จัดกันขึ้น ซึ่งทั้งนี้ได้ถือเป็นประเพณีและจัดทำกันทุกปีไปและก็มักจะเกิดเป็นนิมิตอัศจรรย์ ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาให้อย่างสมใจแทบทุกครั้ง บางปีก็ตกในระหว่างเวลาที่กำลังมีงานฉลองสมโภชและบางปี ฝนก็ตกเมื่อเวลาหลังจากเสร็จงานแล้ววันหนึ่ง หรือสองวันก็มีเป็นอยู่เช่นนี้เสมอจนเป็นที่เชื่อมั่น และเล่าลือนับถือกันทั่วไป แม้กระทั่งในเวลาปัจจุบันนี้ คณะกรรมการวัดท่าถนนได้จัดให้มีงานประจำปี โดยกำหนดกลางเดือน ๔ เป็นประจำทุกปี เพื่อรวมเงินรายได้จากงานนี้ทั้งหมดเข้าสมทบทุนสร้างโบสถ์วัดท่าถนน และงานนี้ให้ชื่อเรียกว่า งานนมัสการหลวงพ่อเพ็ชร์ ซึ่งเวลามีงานประจำปีทุกปี ได้อาราธนาอัญเชิญองค์หลวงพ่อเพ็ชร์ออกมาประดิษฐานภายในปรำ ซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวที่หน้าวิหารนั้นด้วยและก็มักปรากฏว่าในวันต้นหรือวันที่สองของงาน ทุกปีนั้นมีฝนมักจะตกลงมาเสมองานนี้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานบางปี ก็จัดให้มี ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง และบางปีก็จัดให้มีถึง ๗ วัน ก็มีแล้วแต่กรรมการจะได้กำหนดกัน งานนี้ยังจัดให้มีเป็นประจำอยู่เสมอมาจนเดี๋ยวนี้

         

   ครั้นต่อมาในปีมะเมีย โทศก พระพุทธศักราช ๒๔๗๓ ปี ร.ศ. ๑๔๙ ท่านพระครูธรรมกิจจาภิบาล (ทองสุก สุขุมาโล) หรือพระสุธรรมเมธี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าถนน ซึ่งในสมัยนั้นท่านยังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เพียงแค่พระครูเท่านั้นและได้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด ในตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางโพและเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าถนนนี้ด้วยในสมัยนั้น ท่านพระครูธรรมกิจจาภิบาล ท่านได้พิจารณาเห็นว่าองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อเพ็ชร์องค์นี้ มีประชาชนนับถือเลื่อมใสพากันมากราบไหว้นมัสการทุกวัน ๆ ละมาก ๆไม่มีเว้นการที่พระองค์ท่านได้ประทับประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เห็นว่ายังไม่เป็นการเหมาะสม เพราะในบางเวลาพระสงฆ์สามเณรได้กระทำสังฆกรรมในโบสถ์บางครั้งบางคราวก็มีการบวชนาคบวชพระกันในโบสถ์บ้าง ประชาชนที่จะมานมัสการหลวงพ่อก็ไม่ได้รับความสะดวก ทำให้เสียศรัทธาและเสียความตั้งใจของเขาเหล่านั้นได้ ท่านจึงคิดที่จะสร้างวิหารขึ้นใหม่อีกสักแห่งหนึ่ง โดยจะได้อัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อเพ็ชร์เข้าประดิษฐานไว้ในวิหารนั้น โดยเฉพาะเป็นประจำเพื่อสะดวกแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่จะมากราบบูชาได้ทุกโอกาสแล้ว ท่านก็ได้นำความดำริคิดเห็นของท่านนั้น ไปปรึกษาหารือกับบรรดาญาติโยมผู้มีอุปการะแก่วัดหลายคนด้วยกัน ซึ่งบรรดาญาติโยมเหล่านั้น ต่างก็มีความเห็นดีเห็นชอบตามกันเป็นเอกฉันท์ ท่านพระครูธรรมกิจจาภิบาล (ทองสุก) เจ้าคณะแขวงบางโพและเจ้าอาวาสวัดท่าถนน ในขณะนั้นท่านจึงได้จัดการว่าจ้างให้ช่างฝีมือดีของจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนั้นมาลงมือทำการก่อสร้างวิหารขึ้นใหม่อีกหลังหนึ่งทันที โดยได้รับความร่วมมือจากบรรดาศิษย์และพ่อค้าประชาชนช่วยกันบริจาคเงินสมทบเป็นทุนในการก่อสร้างวิหารนั้น ส่วนท่านพระครูธรรมกิจจาภิบาล ท่านเป็นผู้ดำเนินงานและควบคุมงานก่อสร้างนี้ด้วยตัวของท่านเองอย่างใกล้ชิดจนวิหารหลังนี้ได้สำเร็จเรียบร้อยด้วยความสวยงาม กะทัดรัดแบบทันสมัย ดังที่ท่านทั้งหลายได้แลเห็นและได้เข้ามาทำการกราบนมัสการหลวงพ่อเพ็ชร์อยู่ทุกวันนี้ เมื่อการก่อสร้างวิหารได้สำเร็จลงอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงได้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อเพ็ชร์จากในโบสถ์นำมาประดิษฐานเป็นประจำอยู่ในวิหารนี้ตลอดมา คือ วิหารหลวงพ่อเพ็ชร์ หลังที่ยังคงมีอยู่เดี๋ยวนี้ นับแต่นั้นต่อมาประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ก็เพิ่มจำนวนพากันมากราบไหว้อยู่เสมอจนต่อมาทางวัดจึงได้กำหนดปิดและเปิดวิหารนั้นเป็นเวลา และจัดให้มีใบเซียมซี ทำนายโชคชะตา เพื่อการเสี่ยงทายไว้ประจำด้วย พร้อมกับตั้งกระถางน้ำพระพุทธมนต์ไว้ด้วยเสร็จ ปรากฏว่ามีผู้เชื่อถือและนับถือกันทั่วไปว่าขลังและศักดิ์สิทธิ์

หมวดหมู่วัตถุมงคลต่างๆ
ใช้ด้านเสน่ห์ เมตตา เถาหลงเสน่ห์/ขุนแผน นางกวัก/น้ำมันหนุ่มหลงสาวหลง/
ใช้ด้านปาฎิหาริย์เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ไหลศักดิ์สิทธิ์ /ไหลดิบ/แก้วขนเหล็ก/แก้วโป่งข่าม/
กลุ่มเหล็กน้ำพี้ มีดปากกา/ดาบพระขรรค์ กริช(จิ๋ว)/ดาบพระขรรค์ในตะกรุด/ดาบเหล็กน้ำพี้/พระขรรค์/มีดหมอ/กริช/เหล็กน้ำพี้ตีดาบ/เหล็กจาร/เหล็กน้ำพี้หนัก1บาท 2บาท/แร่เหล็กน้ำพี้/
ของขลังธรรมชาติหายาก เหล็กไหล/ไม้พญางิ้วดำ/กะลามหาอุตม์/กะลา1ตา,3ตา/เพชรหน้าทั่ง/ข้าวตอกพระร่วง/ไม้เป็นหิน/หินสามกษัตริย์/ทรายเหล็ก/ปลวกเป็นหินเป็นเหล็ก
ตะกรุด ประคำ ตะกรุดทุกแบบ/ประคำลูกประคำ
พระพระพุทธเจ้า,พระประจำวันเกิด/พระแก้วมรกต3 ฤดู/พระพุทธชินราช/พระสีวลี/พระอุปคุต/พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ/หลวงพ่อเพชร/หลวงพ่อเชียงแสน/พระไพรีพินาศ/พระอู่ทอง
หลวงปู่ หลวงปู่ทวด/หลวงปู่โต/หลวงพ่อเกษมเขมโก/ครูบาศรีวิชัย/หลวงพ่อเงิน/หลวงปู่แดง
พระเครื่อง ชุดเบญจภาคี /พระสมเด็จ/พระปิดตา/พระซุ้มกอ/พระเปิดโลก/พระสมเด็จนางพญา/พระรอด/พระมหาอุตม์
กษัตริย์,นักรบพระนเรศวร/พระเจ้าตากสิน/กษัตริย์เสด็จพ่อ ร.5/พระนางจามเทวี/พระยาพิชัยดาบหัก
วัตถุมงคลทั่วไป บาตรเงินบาตรทอง/สากเงินสากทอง/ไม้มงคลเก้าอย่าง/สาริกาลิ้นทอง
กำไลข้อมือ กำไลทุกแบบ
เทพ เทวดา พระวิษณุพระนารายณ์ /พระพิฆเนศ/พระแม่ลักษมี/นารายน์ทรงครุฑ/พรหมสี่หน้า/พระยาครุฑ/ท้าวเวสสุวรรณ/แม่ธรณีบีบมวยผม/พระราหู/พ่อปู่ฤาษีพ่อปู่ชีวก/หนุมานนิลพัท
เรียกทรัพย์ นางกวัก/ชูกชก/กุมารทอง/เงาะป่า/
วัตถุมงคลจีน เจ้าแม่กวนอิม/ฮกลก ซิ่ว/พระสังกัจจายน์ /เงินจีนเงินมงคล/เด็กชาย-หญิงหนุนเงิน+ทอง/
นักษัตร,สัตว์ให้คุณ 12นักษัตร/พญาไก่แก้ว/นกคุ้ม/เต่าและเต่ามังกร/จิ้งจก2 หาง/ต่อเงินต่อทอง/คางคก3ขา/
ป้าย แขวน ห้อยป้ายบ้านป้ายร้าน/ถุงมงคลของขลัง9อย่าง/น้ำเต้าเรียกทรัพย์ /พวงมาลัยแร่เหล็กน้ำพี้ /กระจกแปดทิศ  /สุ่มไซ ฆ้อง ดักเงินทอง /พวงกุญแจแร่เหล็กน้ำพี้

วัตถุมงคล กว่า 2,000 รายการ คลิกที่นี่

ติดต่อบูชา เครื่องราง ของขลังบนเว็บ รับสายเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน
โทร
089-8608818, 087-7399336, 087-8452061 คุณภัส และพนักงานร้านรับสาย
เบอร์ร้าน-Fax055428495 ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ   อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง ตรงข้าม หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์
แผนที่ร้านคลิกที่นี่

ข่าวหนังสือพิมพ์ หวยหุ้น หวย