ประวัติจังหวัดอุตรดิตถ์

ชีวประวัติพระยาพิชัยดาบหักพระยาพิชัยดาบหัก

บันดาลโชค

อภินิหาร
ความศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อเพ็ชร์    กลับจากกรุงเทพฯ
หลวงพ่อเพ็ชร์  ถูกนำไปกรุงเทพฯ
พระพุทธรูปย้ายวัด
ถูกตามทวงคืน
ปรากฏพุทธลักษณะ

หัวข้อข่าวทั้งหมด
ชีวประวัติพระยาพิชัยดาบหักพระยาพิชัยดาบหัก
บันดาลโชค
อภินิหาร
ความศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อเพ็ชร์    กลับจากกรุงเทพฯ
หลวงพ่อเพ็ชร์  ถูกนำไปกรุงเทพฯ
พระพุทธรูปย้ายวัด
ถูกตามทวงคืน
ปรากฏพุทธลักษณะ
พระพุทธปูชนียะปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์หลวงห่อเพ็ชร์
หลวงพ่อเพ็ชร์พระพุทธรูปปูชนียะปฏิมากรศักดิ์สิทธิ์
ประวัติหลวงพ่อเพ็ชร์ อาวาสวัดวังเตาหม้อ
ย้อนรำลึกอดีต
ตลาดคลองโพธิ์
ความเจริญของอุตตรดิตถ์
การเล่นตามวัฒนธรรม
ศึกเงี้ยวจะเข้ายึดหาดท่าอิด
ย้ายเมืองพิชัย
พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จอุตรดิษฐ์
เรื่องทาส ( บ่าว )
การปกครองสมัยท่าอิด
โรงบ่อนการพนัน
ตลาดหาดท่าอิด
การค้าสมัยรัตนโกสินทร์
การค้าของท่าอิดสมัยธนบุรี
การค้าท่าอิดสมัยสุโขทัย
กีฬาและการละเล่นพื้นเมืองของอุตตรดิตถ์
สิ่งที่มีเป็นครั้งแรกในอุตตรดิตถ์
ญวน  (เวียดนาม)  มาอยู่ที่อุตตรดิตถ์
โบราณสถานและสิ่งสำคัญของอุตตรดิตถ์
การศึกษาของอุตรดิตถ์สมัยก่อน
วางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันสันติภาพ
สงครามสงบ
สะพานปรเมนทร์บ้านดาราพังยุบ
อ่านหน้าที่ -->[1] 2 3