วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

ธาตุกายสิทธิ์คตกลายเป็นหิน คตดักแด้ คตขิงข่า คตหอย คตลูกยอ คตถั่ว คตไม้
พระอรหันตธาตุ พระอนาคาระกัสสปะ พระสาวก
ขิง ข่า ขมิ้น กลายเป็นหิน ธาตุกายสิทธิ์ รักษาโรค กันคุณไสย์มนต์ดำ
ก้อนยาฤาษีกลายเป็นหิน ของโบราณหายาก ใช้รักษาโรค
พระอรหันตธาตุ พระพักกุละ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด